Những năm qua, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em ngày càng được các tổ chức, đoàn thể, cá nhân quan tâm thực hiện nhằm tạo 1 môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. Mục Gương người tốt – việc tốt mời quý vị đến với lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em của anh Nguyễn Tuấn Tùng tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.