Ngày mới cùng QRTV

Thứ tư, 17/07/2019 - 12:03

Ngày mới cùng QRTV (17-7-2019)

Ngày mới cùng QRTV (17-7-2019)

Thứ ba, 16/07/2019 - 06:18

Ngày mới cùng QRTV(16-07-2019)

Ngày mới cùng QRTV(16-07-2019)

Thứ hai, 15/07/2019 - 06:19

Ngày mới cùng QRTV (15-07-2019)

Ngày mới cùng QRTV (15-07-2019)

Chủ nhật, 14/07/2019 - 11:33

Ngày mới cùng QRTV (14-7-2019)

Ngày mới cùng QRTV (14-7-2019)

Thứ bảy, 13/07/2019 - 12:09

Ngày mới cùng QRTV (13-7-2019)

Ngày mới cùng QRTV (13-7-2019)

Thứ sáu, 12/07/2019 - 06:03

Ngày mới cùng QRTV (12-07-2019)

Ngày mới cùng QRTV (12-07-2019)

Thứ năm, 11/07/2019 - 05:47

Ngày mới cùng QRTV(11-07-2019)

Ngày mới cùng QRTV(11-07-2019)

Thứ tư, 10/07/2019 - 06:01

Ngày mới cùng QRTV(10-07-2019)

Ngày mới cùng QRTV(10-07-2019)

Thứ ba, 09/07/2019 - 06:14

Ngày mới cùng QRTV (09-7-2019)

Ngày mới cùng QRTV (09-7-2019)

Thứ hai, 08/07/2019 - 05:46

Ngày mới cùng QRTV (08-07-2019)

Ngày mới cùng QRTV (08-07-2019)

Chủ nhật, 07/07/2019 - 08:26

Quảng Trị ngày mới(07-07-2019)

Quảng Trị ngày mới(07-07-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội