Ngày mới cùng QRTV

Thứ hai, 18/03/2019 - 06:02

Ngày mới cùng QRTV (18-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV (18-03-2019)

Chủ nhật, 17/03/2019 - 08:23

Ngày mới cùng QRTV(17-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV(17-03-2019)

Thứ bảy, 16/03/2019 - 06:46

Ngày mới cùng QRTV(16-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV(16-03-2019)

Thứ sáu, 15/03/2019 - 06:02

Ngày mới cùng QRTV (15-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV (15-03-2019)

Thứ năm, 14/03/2019 - 06:32

Ngày mới cùng QRTV(14-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV(14-03-2019)

Thứ tư, 13/03/2019 - 12:08

Ngày mới cùng QRTV (13-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV (13-03-2019)

Thứ ba, 12/03/2019 - 06:38

Ngày mới cùng QRTV(12-03 -2019)

Ngày mới cùng QRTV(12-03 -2019)

Thứ hai, 11/03/2019 - 05:45

Ngày mới cùng QRTV (11-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV (11-03-2019)

Chủ nhật, 10/03/2019 - 11:08

Ngày mới cùng QRTV (10-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV (10-03-2019)

Thứ bảy, 09/03/2019 - 10:23

Ngày mới cùng QRTV(09-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV(09-03-2019)

Thứ sáu, 08/03/2019 - 11:08

Ngày mới cùng QRTV (08-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV (08-03-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội