Ngày mới cùng QRTV

Thứ ba, 20/03/2018 - 07:13

Quang Trị Ngày Mới(20-03-2018)

Quang Trị Ngày Mới(20-03-2018)

Thứ hai, 19/03/2018 - 06:10

Quảng trị ngày mới (19-03-2018)

Quảng trị ngày mới (19-03-2018)

Chủ nhật, 18/03/2018 - 06:07

Quảng Trị ngày mới (18-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (18-03-2018)

Thứ bảy, 17/03/2018 - 17:13

Quảng Trị ngày mới (17-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (17-03-2018)

Thứ sáu, 16/03/2018 - 06:09

Quảng trị ngày mới (16-03-2018)

Quảng trị ngày mới (16-03-2018)

Thứ năm, 15/03/2018 - 11:47

Quảng Trị ngày mới(15-03-2018)

Quảng Trị ngày mới(15-03-2018)

Thứ tư, 14/03/2018 - 16:53

Quảng trị ngày mới (14-03-2018)

Quảng trị ngày mới (14-03-2018)

Thứ ba, 13/03/2018 - 06:06

Quảng Trị ngày mới (13-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (13-03-2018)

Thứ hai, 12/03/2018 - 06:33

Quảng trị ngày mới (12-03-2018)

Quảng trị ngày mới (12-03-2018)

Chủ nhật, 11/03/2018 - 06:13

Quảng Trị ngày mới (11-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (11-03-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội