Ngày mới cùng QRTV

Thứ năm, 14/02/2019 - 06:07

Ngày mới cùng QRTV(14-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(14-02-2019)

Thứ tư, 13/02/2019 - 06:10

Ngày mới cùng QRTV (13-2-2019)

Ngày mới cùng QRTV (13-2-2019)

Thứ ba, 12/02/2019 - 05:53

Ngày mới cùng QRTV(12-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(12-02-2019)

Thứ hai, 11/02/2019 - 05:59

Ngày mới cùng QRTV (11-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV (11-02-2019)

Chủ nhật, 10/02/2019 - 07:09

Ngày mới cùng QRTV (10-2-2019)

Ngày mới cùng QRTV (10-2-2019)

Thứ bảy, 09/02/2019 - 09:00

Ngày mới cùng QRTV(09-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(09-02-2019)

Thứ sáu, 08/02/2019 - 09:41

Ngày mới cùng QRTV (08-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV (08-02-2019)

Thứ ba, 05/02/2019 - 12:17

Thời sự sáng ngày 05/02/2019 (1 tết)

Thời sự sáng ngày 05/02/2019 (1 tết)

Chủ nhật, 03/02/2019 - 11:21

Ngày mới cùng QRTV(03-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(03-02-2019)

Thứ bảy, 02/02/2019 - 05:56

Ngày mới cùng QRTV(02-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(02-02-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội