Ngày mới cùng QRTV

Thứ sáu, 18/05/2018 - 06:24

Ngày mới cùng QRTV (18-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (18-05-2018)

Thứ năm, 17/05/2018 - 06:15

Ngày mới cùng QRTV (17-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (17-05-2018)

Thứ tư, 16/05/2018 - 05:55

Quảng Trị ngày mới (16-05-2018)

Quảng Trị ngày mới (16-05-2018)

Thứ ba, 15/05/2018 - 06:01

Ngày mới cùng QRTV(15-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV(15-05-2018)

Thứ hai, 14/05/2018 - 11:20

Ngày mới cùng QRTV (14-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (14-05-2018)

Chủ nhật, 13/05/2018 - 06:16

Ngày mới cùng QRTV (13-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (13-05-2018)

Thứ bảy, 12/05/2018 - 09:00

Ngày mới cùng QRTV (12-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (12-05-2018)

Thứ sáu, 11/05/2018 - 06:12

Ngày mới cùng QRTV (11-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (11-05-2018)

Thứ năm, 10/05/2018 - 06:17

Ngày mới cùng QRTV(10-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV(10-05-2018)

Thứ tư, 09/05/2018 - 11:35

Ngày mới cùng QRTV (09-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (09-05-2018)

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội