Ngày mới cùng QRTV

Thứ bảy, 10/03/2018 - 11:20

Quảng Trị ngày mới (10-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (10-03-2018)

Thứ sáu, 09/03/2018 - 06:20

Quảng trị ngày mới (09-03-2018)

Quảng trị ngày mới (09-03-2018)

Thứ năm, 08/03/2018 - 06:13

Quảng Trị ngày mới (08-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (08-03-2018)

Thứ tư, 07/03/2018 - 06:06

Quảng Trị ngày mới (07-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (07-03-2018)

Thứ ba, 06/03/2018 - 08:18

Quảng Trị ngày mới(06-03-2018)

Quảng Trị ngày mới(06-03-2018)

Thứ hai, 05/03/2018 - 06:08

Quảng trị ngày mới (05-03-2018)

Quảng trị ngày mới (05-03-2018)

Chủ nhật, 04/03/2018 - 06:03

Quảng Trị ngày mới (04-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (04-03-2018)

Thứ bảy, 03/03/2018 - 16:04

Quảng Trị ngày mới (03-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (03-03-2018)

Thứ sáu, 02/03/2018 - 06:34

Quảng trị ngày mới (02-03-2018)

Quảng trị ngày mới (02-03-2018)

Thứ năm, 01/03/2018 - 06:18

Quảng Trị ngày mới (01-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (01-03-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội