Ngày mới cùng QRTV

Thứ ba, 08/05/2018 - 05:52

Ngày mới cùng QRTV (08-05-208)

Ngày mới cùng QRTV (08-05-208)

Thứ hai, 07/05/2018 - 11:02

Ngày mới cùng QRTV (07-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (07-05-2018)

Chủ nhật, 06/05/2018 - 06:41

Ngày mới cùng QRTV (06-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (06-05-2018)

Thứ bảy, 05/05/2018 - 11:27

Ngày mới cùng QRTV (05-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (05-05-2018)

Thứ sáu, 04/05/2018 - 06:50

Ngày mới cùng QRTV (04-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (04-05-2018)

Thứ năm, 03/05/2018 - 06:05

Ngày mới cùng QRTV (03-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV (03-05-2018)

Thứ tư, 02/05/2018 - 05:55

Ngày mới cùng QRTV(02-05-2018)

Ngày mới cùng QRTV(02-05-2018)

Thứ ba, 01/05/2018 - 07:32

Quảng Trị ngày mới (01-05-2018)

Quảng Trị ngày mới (01-05-2018)

Thứ hai, 30/04/2018 - 06:23

Quảng trị ngày mới (30-04-2018)

Quảng trị ngày mới (30-04-2018)

Chủ nhật, 29/04/2018 - 05:46

Quảng Trị ngày mới (29-04-2018)

Quảng Trị ngày mới (29-04-2018)

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội