Ngày mới cùng QRTV

Thứ hai, 08/10/2018 - 05:54

Ngày mới cùng QRTV (08-10-2018)

Ngày mới cùng QRTV (08-10-2018)

Chủ nhật, 07/10/2018 - 10:50

Ngày mới cùng QRTV (7-10-2018)

Ngày mới cùng QRTV (7-10-2018)

Thứ bảy, 06/10/2018 - 07:36

Ngày mới cùng QRTV(06-10-2018)

Ngày mới cùng QRTV(06-10-2018)

Thứ sáu, 05/10/2018 - 05:48

Ngày mới cùng QRTV (05-10-2018)

Ngày mới cùng QRTV (05-10-2018)

Thứ năm, 04/10/2018 - 05:56

Ngày mới cùng QRTV(04-10-2018)

Ngày mới cùng QRTV(04-10-2018)

Thứ tư, 03/10/2018 - 06:25

Ngày mới cùng QRTV (3-10-2018)

Ngày mới cùng QRTV (3-10-2018)

Thứ ba, 02/10/2018 - 05:41

Ngày mới cùng QRTV(02-10-2018)

Ngày mới cùng QRTV(02-10-2018)

Thứ hai, 01/10/2018 - 05:43

Ngày mới cùng QRTV (01-10-2018)

Ngày mới cùng QRTV (01-10-2018)

Chủ nhật, 30/09/2018 - 11:39

Ngày mới cùng QRTV (30-9-2018)

Ngày mới cùng QRTV (30-9-2018)

Thứ bảy, 29/09/2018 - 06:49

Ngày mới cùng QRTV(29-09-2018)

Ngày mới cùng QRTV(29-09-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội