Ngày mới cùng QRTV

Thứ hai, 22/04/2019 - 12:08

Ngày mới cùng QRTV (22-4-2019)

Ngày mới cùng QRTV (22-4-2019)

Thứ bảy, 20/04/2019 - 07:44

Ngày mới cùng QRTV(20-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV(20-04-2019)

Thứ sáu, 19/04/2019 - 08:45

Ngày mới cùng QRTV(19-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV(19-04-2019)

Thứ năm, 18/04/2019 - 06:05

Ngày mới cùng QRTV (18-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV (18-04-2019)

Thứ tư, 17/04/2019 - 05:58

Ngày mới cùng QRTV(17-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV(17-04-2019)

Thứ ba, 16/04/2019 - 06:19

Ngày mới cùng QRTV (16-4-2019)

Ngày mới cùng QRTV (16-4-2019)

Thứ hai, 15/04/2019 - 06:25

Ngày mới cùng QRTV (15-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV (15-04-2019)

Chủ nhật, 14/04/2019 - 07:24

Ngày mới cùng QRTV(14-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV(14-04-2019)

Thứ bảy, 13/04/2019 - 10:19

Ngày mới cùng QRTV (13-4-2019)

Ngày mới cùng QRTV (13-4-2019)

Thứ sáu, 12/04/2019 - 05:45

Ngày mới cùng QRTV (12-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV (12-04-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội