Ngày mới cùng QRTV

Thứ ba, 08/01/2019 - 05:55

Ngày mới cùng QRTV(08-01-2019)

Ngày mới cùng QRTV(08-01-2019)

Thứ hai, 07/01/2019 - 06:33

Ngày mới cùng QRTV (07-01-2019)

Ngày mới cùng QRTV (07-01-2019)

Chủ nhật, 06/01/2019 - 12:18

Ngày mới cùng QRTV (06-1-2019)

Ngày mới cùng QRTV (06-1-2019)

Thứ bảy, 05/01/2019 - 13:11

Ngày mới cùng QRTV (05-1-2019)

Ngày mới cùng QRTV (05-1-2019)

Thứ sáu, 04/01/2019 - 06:09

Ngày mới cùng QRTV (04-01-2019)

Ngày mới cùng QRTV (04-01-2019)

Thứ năm, 03/01/2019 - 05:39

Ngày mới cùng QRTV(03-01-2019)

Ngày mới cùng QRTV(03-01-2019)

Thứ tư, 02/01/2019 - 11:12

Ngày mới cùng QRTV (2-1-2019)

Ngày mới cùng QRTV (2-1-2019)

Thứ ba, 01/01/2019 - 06:08

Ngày mới cùng QRTV(01-01-2019)

Ngày mới cùng QRTV(01-01-2019)

Thứ hai, 31/12/2018 - 06:05

Ngày mới cùng QRTV (31-12-2018)

Ngày mới cùng QRTV (31-12-2018)

Chủ nhật, 30/12/2018 - 11:49

Ngày mới cùng QRTV (30-12-2018)

Ngày mới cùng QRTV (30-12-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội