Ngày mới cùng QRTV

Chủ nhật, 11/12/2016 - 06:46

Quàng Trị ngày mới (11-12-2016)

Quàng Trị ngày mới (11-12-2016)

Thứ bảy, 10/12/2016 - 08:02

Quàng Trị ngày mới (10-12-2016)

Quàng Trị ngày mới (10-12-2016)

Thứ sáu, 09/12/2016 - 07:11

Quảng trị ngày mới(9-12-2016)

Quảng trị ngày mới(9-12-2016)

Thứ năm, 08/12/2016 - 06:43

Quảng Trị ngày mới (08-12-2016)

Quảng Trị ngày mới (08-12-2016)

Thứ tư, 07/12/2016 - 10:11

Quảng trị ngày mới (07-12-2016)

Quảng trị ngày mới (07-12-2016)

Thứ ba, 06/12/2016 - 06:39

Quàng Trị ngày mới (06-12-2016)

Quàng Trị ngày mới (06-12-2016)

Thứ hai, 05/12/2016 - 07:42

Quảng trị ngày mới (05-12-2016)

Quảng trị ngày mới (05-12-2016)

Chủ nhật, 04/12/2016 - 12:42

Quảng Trị ngày mới (04-12-2016)

Quảng Trị ngày mới (04-12-2016)

Thứ bảy, 03/12/2016 - 07:02

Quàng Trị ngày mới (03-12-2016)

Quàng Trị ngày mới (03-12-2016)

Thứ sáu, 02/12/2016 - 07:03

Quảng trị ngày mới (02-12-2016)

Quảng trị ngày mới (02-12-2016)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội