Ngày mới cùng QRTV

Thứ năm, 27/10/2016 - 07:28

Quảng trị ngày mới (27-10-2016)

Quảng trị ngày mới (27-10-2016)

Thứ tư, 26/10/2016 - 14:18

Chuyện nhà nông 26-10-2016

Chuyện nhà nông 26-10-2016

Thứ tư, 26/10/2016 - 07:21

Quảng Trị ngày mới (26-10-2016)

Quảng Trị ngày mới (26-10-2016)

Thứ ba, 25/10/2016 - 14:45

Chuyện nhà nông (25-10-2016)

Chuyện nhà nông (25-10-2016)

Thứ ba, 25/10/2016 - 07:09

Quảng trị ngày mới (25-10-2016)

Quảng trị ngày mới (25-10-2016)

Thứ hai, 24/10/2016 - 11:18

Quảng Trị ngày mới (24-10-2016)

Quảng Trị ngày mới (24-10-2016)

Thứ hai, 10/10/2016 - 07:52

Quảng Trị ngày mới (10-10-2016)

Quảng Trị ngày mới (10-10-2016)

Thứ năm, 06/10/2016 - 08:53

Quảng Trị ngày mới (06-10-2016)

Quảng Trị ngày mới (06-10-2016)

Thứ ba, 04/10/2016 - 12:18

Quảng Trị ngày mới (04-10-2016)

Quảng Trị ngày mới (04-10-2016)

Thứ hai, 03/10/2016 - 10:36

Quảng Trị ngày mới (03-10-2016)

Quảng Trị ngày mới

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội