Ngày mới cùng QRTV

Thứ bảy, 09/03/2019 - 10:23

Ngày mới cùng QRTV(09-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV(09-03-2019)

Thứ sáu, 08/03/2019 - 11:08

Ngày mới cùng QRTV (08-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV (08-03-2019)

Thứ năm, 07/03/2019 - 07:47

Ngày mới cùng QRTV(07-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV(07-03-2019)

Thứ hai, 04/03/2019 - 06:02

Ngày mới cùng QRTV (04-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV (04-03-2019)

Chủ nhật, 03/03/2019 - 11:21

Ngày mới cùng QRTV (03-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV (03-03-2019)

Thứ bảy, 02/03/2019 - 06:19

Ngày mới cùng QRTV(02-03 -2019)

Ngày mới cùng QRTV(02-03 -2019)

Thứ năm, 28/02/2019 - 06:24

Ngày mới cùng QRTV(28-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(28-02-2019)

Thứ tư, 27/02/2019 - 06:26

Ngày mới cùng QRTV (27-2-2019)

Ngày mới cùng QRTV (27-2-2019)

Thứ ba, 26/02/2019 - 06:12

Ngày mới cùng QRTV(26-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(26-02-2019)

Thứ hai, 25/02/2019 - 06:25

Ngày mới cùng QRTV (25-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV (25-02-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội