Ngày mới cùng QRTV

Thứ sáu, 28/09/2018 - 06:00

Ngày mới cùng QRTV (28-09-2018)

Ngày mới cùng QRTV (28-09-2018)

Thứ năm, 27/09/2018 - 05:55

Ngày mới cùng QRTV (27-09-2018)

Ngày mới cùng QRTV (27-09-2018)

Thứ tư, 26/09/2018 - 06:30

Ngày mới cùng QRTV (26-9-2018)

Ngày mới cùng QRTV (26-9-2018)

Thứ ba, 25/09/2018 - 05:59

Ngày mới cùng QRTV(25-09-2018)

Ngày mới cùng QRTV(25-09-2018)

Thứ hai, 24/09/2018 - 06:03

Ngày mới cùng QRTV (24-09-2018)

Ngày mới cùng QRTV (24-09-2018)

Chủ nhật, 23/09/2018 - 10:24

Ngày mới cùng QRTV (23-9-2018)

Ngày mới cùng QRTV (23-9-2018)

Thứ bảy, 22/09/2018 - 09:46

Ngày mới cùng QRTV(22-09)

Ngày mới cùng QRTV(22-09)

Thứ sáu, 21/09/2018 - 06:10

Ngày mới cùng QRTV (21-9-2018)

Ngày mới cùng QRTV (21-9-2018)

Thứ năm, 20/09/2018 - 06:01

Ngày mới cùng QRTV(20-09-2018)

Ngày mới cùng QRTV(20-09-2018)

Thứ ba, 18/09/2018 - 05:52

Ngày mới cùng QRTV(18-09-2018)

Ngày mới cùng QRTV(18-09-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội