Ngày mới cùng QRTV

Chủ nhật, 29/07/2018 - 11:45

Ngày mới cùng QRTV (29-7-2018)

Ngày mới cùng QRTV (29-7-2018)

Thứ bảy, 28/07/2018 - 06:15

Ngày mới cùng QRTV(28-07-2018)

Ngày mới cùng QRTV(28-07-2018)

Thứ sáu, 27/07/2018 - 06:46

Ngày mới cùng QRTV (27-07-2018)

Ngày mới cùng QRTV (27-07-2018)

Thứ năm, 26/07/2018 - 06:06

Ngày mới cùng QRTV(26-07-2018)

Ngày mới cùng QRTV(26-07-2018)

Thứ tư, 25/07/2018 - 05:55

Ngày mới cùng QRTV(25-06-2018)

Ngày mới cùng QRTV(25-06-2018)

Thứ hai, 23/07/2018 - 06:05

Ngày mới cùng QRTV (23-07-2018)

Ngày mới cùng QRTV (23-07-2018)

Chủ nhật, 22/07/2018 - 10:09

Ngày mới cùng QRTV(22-07-2018)

Ngày mới cùng QRTV(22-07-2018)

Thứ bảy, 21/07/2018 - 11:51

Ngày mới cùng QRTV (21-7-2018)

Ngày mới cùng QRTV (21-7-2018)

Thứ sáu, 20/07/2018 - 05:38

Ngày mới cùng QRTV (20-07-2018)

Ngày mới cùng QRTV (20-07-2018)

Thứ năm, 19/07/2018 - 05:54

Quảng Trị ngày mới(19-07-2018)

Quảng Trị ngày mới(19-07-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội