Ngày mới cùng QRTV

Chủ nhật, 01/04/2018 - 11:36

Quảng Trị ngày mới (01-04-2018)

Quảng Trị ngày mới (01-04-2018)

Thứ sáu, 30/03/2018 - 06:22

Quảng trị ngày mới (30-03-2018)

Quảng trị ngày mới (30-03-2018)

Thứ năm, 29/03/2018 - 05:52

Quảng Trị ngày mới (29-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (29-03-2018)

Thứ tư, 28/03/2018 - 11:53

Quảng trị ngày mới (28-03-2018)

Quảng trị ngày mới (28-03-2018)

Thứ ba, 27/03/2018 - 06:21

Quảng Trị ngày mới(27-03-2018)

Quảng Trị ngày mới(27-03-2018)

Thứ ba, 27/03/2018 - 06:21

Quảng Trị ngày mới(27-03-2018)

Quảng Trị ngày mới(27-03-2018)

Chủ nhật, 25/03/2018 - 06:00

Quảng Trị ngày mới (25-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (25-03-2018)

Thứ sáu, 23/03/2018 - 15:09

Quảng Trị ngày mới (23-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (23-03-2018)

Thứ năm, 22/03/2018 - 06:23

Quảng Trị ngày mới (22-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (22-03-2018)

Thứ tư, 21/03/2018 - 06:08

Quảng Trị ngày mới (21-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (21-03-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội