Ngày mới cùng QRTV

Thứ bảy, 23/02/2019 - 09:05

Ngày mới cùng QRTV (23-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV (23-02-2019)

Thứ sáu, 22/02/2019 - 06:14

Ngày mới cùng QRTV (22-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV (22-02-2019)

Thứ năm, 21/02/2019 - 13:53

Ngày mới cùng QRTV(21-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(21-02-2019)

Thứ tư, 20/02/2019 - 07:19

Ngày mới cùng QRTV(20-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(20-02-2019)

Thứ ba, 19/02/2019 - 06:59

Ngày mới cùng QRTV (19-2-2019)

Ngày mới cùng QRTV (19-2-2019)

Thứ hai, 18/02/2019 - 05:57

Ngày mới cùng QRTV (18-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV (18-02-2019)

Chủ nhật, 17/02/2019 - 10:49

Ngày mới cùng QRTV (17-2-2019)

Ngày mới cùng QRTV (17-2-2019)

Thứ bảy, 16/02/2019 - 08:31

Ngày mới cùng QRTV(16-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(16-02-2019)

Thứ sáu, 15/02/2019 - 05:58

Ngày mới cùng QRTV (15-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV (15-02-2019)

Thứ năm, 14/02/2019 - 06:07

Ngày mới cùng QRTV(14-02-2019)

Ngày mới cùng QRTV(14-02-2019)

Thứ tư, 13/02/2019 - 06:10

Ngày mới cùng QRTV (13-2-2019)

Ngày mới cùng QRTV (13-2-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội