Ngày mới cùng QRTV

Thứ ba, 20/02/2018 - 10:35

Quảng trị ngày mới (20-02-2018)

Quảng trị ngày mới (20-02-2018)

Thứ hai, 19/02/2018 - 07:07

Quảng trị ngày mới (19-02-2018)

Quảng trị ngày mới (19-02-2018)

Chủ nhật, 18/02/2018 - 07:05

Quảng Trị ngày mới(18-02-2018)

Quảng Trị ngày mới(18-02-2018)

Thứ bảy, 17/02/2018 - 06:57

Quảng trị ngày mới (17-02-2018)

Quảng trị ngày mới (17-02-2018)

Thứ sáu, 16/02/2018 - 10:23

Quảng Trị ngày mới (16-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (16-02-2018)

Thứ năm, 15/02/2018 - 09:27

Quảng Trị ngày mới (15-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (15-02-2018)

Thứ tư, 14/02/2018 - 05:54

Quảng Trị ngày mới(14-02-2018)

Quảng Trị ngày mới(14-02-2018)

Thứ ba, 13/02/2018 - 07:13

Quảng Trị ngày mới(13-02-2018)

Quảng Trị ngày mới(13-02-2018)

Thứ hai, 12/02/2018 - 06:51

Quảng trị ngày mới (12-02-2018)

Quảng trị ngày mới (12-02-2018)

Chủ nhật, 11/02/2018 - 07:17

Quảng trị ngày mới (11-02-2018)

Quảng trị ngày mới (11-02-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội