Ngày mới cùng QRTV

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:16

Ngày mới cùng QRTV (13-11-2018)

Ngày mới cùng QRTV (13-11-2018)

Thứ hai, 12/11/2018 - 06:06

Ngày mới cùng QRTV (12-11-2018)

Ngày mới cùng QRTV (12-11-2018)

Chủ nhật, 11/11/2018 - 06:41

Ngày mới cùng QRTV (11-11-2018)

Ngày mới cùng QRTV (11-11-2018)

Thứ bảy, 10/11/2018 - 11:17

Ngày mới cùng QRTV (10-11-2018)

Ngày mới cùng QRTV (10-11-2018)

Thứ sáu, 09/11/2018 - 05:37

Ngày mới cùng QRTV (9-11-2018)

Ngày mới cùng QRTV (9-11-2018)

Thứ năm, 08/11/2018 - 06:16

Ngày mới cùng QRTV (08-11-2018)

Ngày mới cùng QRTV (08-11-2018)

Thứ tư, 07/11/2018 - 12:00

Ngày mới cùng QRTV (07-11-2018)

Ngày mới cùng QRTV (07-11-2018)

Thứ ba, 06/11/2018 - 06:28

Ngày mới cùng QRTV (6-11-2018)

Ngày mới cùng QRTV (6-11-2018)

Thứ hai, 05/11/2018 - 05:42

Ngày mới cùng QRTV (05-11-2018)

Ngày mới cùng QRTV (05-11-2018)

Chủ nhật, 04/11/2018 - 14:18

Ngày mới cùng QRTV (4-11-2018)

Ngày mới cùng QRTV (4-11-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội