Ngày mới cùng QRTV

Thứ năm, 11/04/2019 - 06:33

Ngày mới cùng QRTV(11-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV(11-04-2019)

Thứ tư, 10/04/2019 - 06:02

Ngày mới cùng QRTV (10-4-2019)

Ngày mới cùng QRTV (10-4-2019)

Thứ ba, 09/04/2019 - 07:15

Ngày mới cùng QRTV(09-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV(09-04-2019)

Thứ hai, 08/04/2019 - 05:57

Ngày mới cùng QRTV (08-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV (08-04-2019)

Chủ nhật, 07/04/2019 - 10:49

Ngày mới cùng QRTV (07-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV (07-04-2019)

Thứ bảy, 06/04/2019 - 08:06

Ngày mới cùng QRTV(06-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV(06-04-2019)

Thứ năm, 04/04/2019 - 06:27

Ngày mới cùng QRTV (04-4-2019)

Ngày mới cùng QRTV (04-4-2019)

Thứ tư, 03/04/2019 - 06:08

Ngày mới cùng QRTV (03-04-2019)

Ngày mới cùng QRTV (03-04-2019)

Chủ nhật, 31/03/2019 - 11:31

Ngày mới cùng QRTV (31-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV (31-03-2019)

Thứ bảy, 30/03/2019 - 11:26

Ngày mới cùng QRTV(30-03-2019)

Ngày mới cùng QRTV(30-03-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội