Ngày mới cùng QRTV

Thứ ba, 28/08/2018 - 06:23

Ngày mới cùng QRTV (28-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (28-08-2018)

Thứ hai, 27/08/2018 - 05:53

Ngày mới cùng QRTV (27-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (27-08-2018)

Chủ nhật, 26/08/2018 - 11:21

Ngày mới cùng QRTV (26-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (26-8-2018)

Thứ bảy, 25/08/2018 - 08:56

Quảng Trị ngày mới(25-08-2018)

Quảng Trị ngày mới(25-08-2018)

Thứ sáu, 24/08/2018 - 06:23

Ngày mới cùng QRTV (24-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (24-08-2018)

Thứ năm, 23/08/2018 - 05:41

Ngày mới cùng QRTV (23-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (23-8-2018)

Thứ tư, 22/08/2018 - 06:35

Ngày mới cùng QRTV (22-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (22-8-2018)

Thứ ba, 21/08/2018 - 06:23

Ngày mới cùng QRTV(21-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV(21-08-2018)

Thứ hai, 20/08/2018 - 06:03

Ngày mới cùng QRTV (20-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (20-08-2018)

Chủ nhật, 19/08/2018 - 11:55

Ngày mới cùng QRTV (19-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (19-8-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội