Ngày mới cùng QRTV

Thứ sáu, 09/02/2018 - 05:45

Quảng Trị ngày mới (09-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (09-02-2018)

Thứ năm, 08/02/2018 - 05:59

Quảng Trị ngày mới (08-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (08-02-2018)

Thứ tư, 07/02/2018 - 05:48

Quảng Trị ngày mới (07-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (07-02-2018)

Thứ ba, 06/02/2018 - 06:11

Quảng Trị ngày mới (06-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (06-02-2018)

Thứ hai, 05/02/2018 - 06:24

Quảng trị ngày mới (05-02-2018)

Quảng trị ngày mới (05-02-2018)

Thứ bảy, 03/02/2018 - 06:17

Quảng Trị ngày mới (03-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (03-02-2018)

Thứ sáu, 02/02/2018 - 06:18

Quảng trị ngày mới (02-02-2018)

Quảng trị ngày mới (02-02-2018)

Thứ năm, 01/02/2018 - 07:01

Quảng Trị ngày mới (01-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (01-02-2018)

Thứ tư, 31/01/2018 - 07:58

Quảng trị ngày mới (31-01-2018)

Quảng trị ngày mới (31-01-2018)

Thứ ba, 30/01/2018 - 05:53

Quảng Trị ngày mới(30-01-2018)

Quảng Trị ngày mới(30-01-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội