Ngày mới cùng QRTV

Chủ nhật, 19/08/2018 - 11:55

Ngày mới cùng QRTV (19-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (19-8-2018)

Thứ bảy, 18/08/2018 - 06:00

Ngày mới cùng QRTV(18-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV(18-08-2018)

Thứ sáu, 17/08/2018 - 06:35

Ngày mới cùng QRTV (17-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (17-8-2018)

Thứ năm, 16/08/2018 - 06:07

Ngày mới cùng QRTV (16-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (16-08-2018)

Thứ tư, 15/08/2018 - 10:54

Ngày mới cùng QRTV (15-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (15-08-2018)

Thứ ba, 14/08/2018 - 05:56

Ngày mới cùng QRTV(14-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV(14-08-2018)

Thứ hai, 13/08/2018 - 05:45

Ngày mới cùng QRTV (13-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (13-08-2018)

Chủ nhật, 12/08/2018 - 12:05

Ngày mới cùng QRTV (12-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (12-8-2018)

Thứ bảy, 11/08/2018 - 12:08

Ngày mới cùng QRTV (11-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (11-8-2018)

Thứ sáu, 10/08/2018 - 06:19

Ngày mới cùng QRTV (11-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (11-08-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội