Ngày mới cùng QRTV

Chủ nhật, 05/08/2018 - 12:08

Ngày mới cùng QRTV (05-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (05-08-2018)

Thứ bảy, 04/08/2018 - 06:24

Ngày mới cùng QRTV (4-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (4-8-2018)

Thứ sáu, 03/08/2018 - 06:19

Ngày mới cùng QRTV (3-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (3-8-2018)

Thứ năm, 02/08/2018 - 06:10

Ngày mới cùng QRTV (02-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (02-08-2018)

Thứ tư, 01/08/2018 - 06:04

Ngày mới cùng QRTV (1-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (1-8-2018)

Thứ ba, 31/07/2018 - 06:17

Ngày mới cùng QRTV (31-07-2018)

Ngày mới cùng QRTV (31-07-2018)

Thứ hai, 30/07/2018 - 06:11

Ngày mới cùng QRTV (30-07-2018)

Ngày mới cùng QRTV (30-07-2018)

Chủ nhật, 29/07/2018 - 11:45

Ngày mới cùng QRTV (29-7-2018)

Ngày mới cùng QRTV (29-7-2018)

Thứ bảy, 28/07/2018 - 06:15

Ngày mới cùng QRTV(28-07-2018)

Ngày mới cùng QRTV(28-07-2018)

Thứ sáu, 27/07/2018 - 06:46

Ngày mới cùng QRTV (27-07-2018)

Ngày mới cùng QRTV (27-07-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội