Ngày mới cùng QRTV

Thứ bảy, 14/04/2018 - 11:48

Quảng Trị ngày mới (14-04-2018)

Quảng Trị ngày mới (14-04-2018)

Thứ sáu, 13/04/2018 - 06:11

Quảng trị ngày mới (13-04-2018)

Quảng trị ngày mới (13-04-2018)

Thứ năm, 12/04/2018 - 06:33

Quảng Trị ngày mới (12-04-2018)

Quảng Trị ngày mới (12-04-2018)

Thứ tư, 11/04/2018 - 11:12

Quảng Trị ngày mới (11-04-2018)

Quảng Trị ngày mới (11-04-2018)

Thứ ba, 10/04/2018 - 05:58

Quảng Trị ngày mới(10-04-2018)

Quảng Trị ngày mới(10-04-2018)

Thứ hai, 09/04/2018 - 06:36

Quảng trị ngày mới (09-04-2018)

Quảng trị ngày mới (09-04-2018)

Chủ nhật, 08/04/2018 - 11:31

Quảng Trị ngày mới (08-04-2018)

Quảng Trị ngày mới (08-04-2018)

Chủ nhật, 08/04/2018 - 11:30

Quảng Trị ngày mới (08-04-2018)

Quảng Trị ngày mới (08-04-2018)

Thứ bảy, 07/04/2018 - 11:32

Quảng Trị ngày mới (07-04-2018)

Quảng Trị ngày mới (07-04-2018)

Thứ sáu, 06/04/2018 - 06:10

Quảng trị ngày mới (06-04-2018)

Quảng trị ngày mới (06-04-2018)

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội