Ngày mới cùng QRTV

Thứ bảy, 22/06/2019 - 11:46

Ngày mới cùng QRTV (22-6-2019)

Ngày mới cùng QRTV (22-6-2019)

Thứ sáu, 21/06/2019 - 06:24

Ngày mới cùng QRTV (21-6-2019)

Ngày mới cùng QRTV (21-6-2019)

Thứ năm, 20/06/2019 - 06:09

Ngày mới cùng QRTV(20-06-2019)

Ngày mới cùng QRTV(20-06-2019)

Thứ tư, 19/06/2019 - 09:19

Ngày mới cùng QRTV (19-6-2019)

Ngày mới cùng QRTV (19-6-2019)

Thứ ba, 18/06/2019 - 06:03

Ngày cùng QRTV(18-06-2019)

Ngày cùng QRTV(18-06-2019)

Thứ hai, 17/06/2019 - 06:07

Ngày mới cùng QRTV (17-06-2019)

Ngày mới cùng QRTV (17-06-2019)

Chủ nhật, 16/06/2019 - 09:02

Ngày mới cùng QRTV(16-06-2019)

Ngày mới cùng QRTV(16-06-2019)

Thứ bảy, 15/06/2019 - 12:02

Ngày mới cùng QRTV (15-6-2019)

Ngày mới cùng QRTV (15-6-2019)

Thứ sáu, 14/06/2019 - 06:34

Ngày mới cùng QRTV (14-6-2019)

Ngày mới cùng QRTV (14-6-2019)

Thứ sáu, 14/06/2019 - 06:18

Ngày mới cùng QRTV (14-6-2019)

Ngày mới cùng QRTV (14-6-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội