Ngày mới cùng QRTV

Thứ ba, 11/06/2019 - 05:53

Ngày mới cùng QRTV(11-06-2019)

Ngày mới cùng QRTV(11-06-2019)

Thứ hai, 10/06/2019 - 05:44

Ngày mới cùng QRTV (10-6-2019)

Ngày mới cùng QRTV (10-6-2019)

Chủ nhật, 09/06/2019 - 07:59

Ngày mới cùng QRTV(09-06-2019)

Ngày mới cùng QRTV(09-06-2019)

Thứ bảy, 08/06/2019 - 11:47

Ngày mới cùng QRTV (08-6-2019)

Ngày mới cùng QRTV (08-6-2019)

Thứ sáu, 07/06/2019 - 06:07

Ngày mới cùng QRTV (07-06-2019)

Ngày mới cùng QRTV (07-06-2019)

Thứ năm, 06/06/2019 - 05:49

Ngày mới cùng QRTV(06-06-2019)

Ngày mới cùng QRTV(06-06-2019)

Thứ tư, 05/06/2019 - 05:54

Ngày mới cùng QRTV(05-06-2019)

Ngày mới cùng QRTV(05-06-2019)

Thứ ba, 04/06/2019 - 06:16

Ngày mới cùng QRTV (4-6-2019)

Ngày mới cùng QRTV (4-6-2019)

Thứ hai, 03/06/2019 - 06:23

Ngày mới cùng QRTV (03-6-2019)

Ngày mới cùng QRTV (03-6-2019)

Chủ nhật, 02/06/2019 - 11:15

Ngày mới cùng QRTV (02-06-2019)

Ngày mới cùng QRTV (02-06-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội