Ngày mới cùng QRTV

Thứ hai, 03/09/2018 - 06:39

Ngày mới cùng QRTV (03-09-2018)

Ngày mới cùng QRTV (03-09-2018)

Chủ nhật, 02/09/2018 - 10:56

Ngày mới cùng QRTV (2-9-2018)

Ngày mới cùng QRTV (2-9-2018)

Thứ bảy, 01/09/2018 - 08:35

Ngày mới cùng QRTV(01-09-2018)

Ngày mới cùng QRTV(01-09-2018)

Thứ sáu, 31/08/2018 - 06:27

Ngày mới cùng QRTV (31-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (31-08-2018)

Thứ năm, 30/08/2018 - 06:27

Ngày mới cùng QRTV (30-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (30-8-2018)

Thứ tư, 29/08/2018 - 06:04

Ngày mới cùng QRTV(29-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV(29-08-2018)

Thứ ba, 28/08/2018 - 06:23

Ngày mới cùng QRTV (28-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (28-08-2018)

Thứ hai, 27/08/2018 - 05:53

Ngày mới cùng QRTV (27-08-2018)

Ngày mới cùng QRTV (27-08-2018)

Chủ nhật, 26/08/2018 - 11:21

Ngày mới cùng QRTV (26-8-2018)

Ngày mới cùng QRTV (26-8-2018)

Thứ bảy, 25/08/2018 - 08:56

Quảng Trị ngày mới(25-08-2018)

Quảng Trị ngày mới(25-08-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội