Ngày mới cùng QRTV

Thứ năm, 17/08/2017 - 06:23

Quảng trị ngày mới(17-08-2017)

Quảng trị ngày mới(17-08-2017)

Thứ tư, 16/08/2017 - 06:25

Quảng trị ngày mới (16-08-2107)

Quảng trị ngày mới (16-08-2107)

Thứ ba, 15/08/2017 - 07:22

Quảng trị ngày mới (15-08-2017)

Quảng trị ngày mới (15-08-2017)

Thứ hai, 14/08/2017 - 06:16

Quảng trị ngày mới (14-08-2017)

Quảng trị ngày mới (14-08-2017)

Chủ nhật, 13/08/2017 - 06:22

Quảng Trị ngày mới (13-8-2017)

Quảng Trị ngày mới (13-8-2017)

Thứ bảy, 12/08/2017 - 09:10

Quảng Trị ngày mới (12-8-2017)

Quảng Trị ngày mới (12-8-2017)

Thứ sáu, 11/08/2017 - 07:38

Quảng Trị ngày mới (11-8-2017)

Quảng Trị ngày mới (11-8-2017)

Thứ năm, 10/08/2017 - 06:00

Quảng Trị ngày mới (10-08-2017)

Quảng Trị ngày mới (10-08-2017)

Thứ tư, 09/08/2017 - 11:44

Quảng trị ngày mới (09-08-2017)

Quảng trị ngày mới (09-08-2017)

Thứ ba, 08/08/2017 - 05:59

Quảng Trị ngày mới (08-08-2017)

Quảng Trị ngày mới (08-08-2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội