Ngày mới cùng QRTV

Thứ năm, 15/12/2016 - 12:08

Chuyện nhà nông (15-12-2016)

Chuyện nhà nông (15-12-2016)

Thứ năm, 15/12/2016 - 07:47

Quảng trị ngày mới (15-12-2016)

Quảng trị ngày mới (15-12-2016)

Thứ tư, 14/12/2016 - 11:59

Chuyện nhà nông (14-12-2016)

Chuyện nhà nông (14-12-2016)

Thứ tư, 14/12/2016 - 06:56

Quảng trị ngày mới (14-12-2016)

Quảng trị ngày mới (14-12-2016)

Thứ ba, 13/12/2016 - 11:38

Chuyện nhà nông (13-12-2016)

Chuyện nhà nông (13-12-2016)

Thứ ba, 13/12/2016 - 07:31

Quàng Trị ngày mới (13-12-2016)

Quàng Trị ngày mới (13-12-2016)

Thứ hai, 12/12/2016 - 12:13

Chuyện nhà nông (12-12-2016)

Chuyện nhà nông (12-12-2016)

Thứ hai, 12/12/2016 - 06:50

Quảng trị ngày mới (12-12-2016)

Quảng trị ngày mới (12-12-2016)

Chủ nhật, 11/12/2016 - 20:13

Chuyện nhà nông (11-12-2016)

Chuyện nhà nông (11-12-2016)

Chủ nhật, 11/12/2016 - 06:46

Quàng Trị ngày mới (11-12-2016)

Quàng Trị ngày mới (11-12-2016)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội