Ngày mới cùng QRTV

Thứ năm, 01/03/2018 - 06:18

Quảng Trị ngày mới (01-03-2018)

Quảng Trị ngày mới (01-03-2018)

Thứ tư, 28/02/2018 - 10:58

Quảng trị ngày mới (28-02-2018)

Quảng trị ngày mới (28-02-2018)

Thứ ba, 27/02/2018 - 06:07

Quảng Trị ngày mới (27-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (27-02-2018)

Thứ hai, 26/02/2018 - 06:45

Quảng trị ngày mới (26-02-2018)

Quảng trị ngày mới (26-02-2018)

Chủ nhật, 25/02/2018 - 06:06

Quảng Trị ngày mới (25-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (25-02-2018)

Thứ bảy, 24/02/2018 - 07:50

Quảng Trị ngày mới (24-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (24-02-2018)

Thứ sáu, 23/02/2018 - 06:15

Quảng trị ngày mới (23-02-2018)

Quảng trị ngày mới (23-02-2018)

Thứ năm, 22/02/2018 - 06:11

Quảng Trị ngày mới (22-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (22-02-2018)

Thứ tư, 21/02/2018 - 05:47

Quảng Trị ngày mới (21-02-2018)

Quảng Trị ngày mới (21-02-2018)

Thứ ba, 20/02/2018 - 10:35

Quảng trị ngày mới (20-02-2018)

Quảng trị ngày mới (20-02-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội