Thời sự

Thứ hai, 30/04/2018 - 15:22

Thời sự 11h30 CN (30-04-2018)

Thời sự 11h30 CN (30-04-2018)

Chủ nhật, 29/04/2018 - 18:54

Thời sự 20h CN (29-04-2018)

Thời sự 20h CN (29-04-2018)

Chủ nhật, 29/04/2018 - 18:34

Thời sự 18h30 CN (29-04-2018)

Thời sự 18h30 CN (29-04-2018)

Chủ nhật, 29/04/2018 - 12:31

Thời sự 11h30 CN (29-04-2018)

Thời sự 11h30 CN (29-04-2018)

Chủ nhật, 29/04/2018 - 12:31

Thời sự 11h30 CN (29-04-2018)

Thời sự 11h30 CN (29-04-2018)

Thứ bảy, 28/04/2018 - 19:20

Thời sự 20h00 T7 (28-04-2018)

Thời sự 20h00 T7 (28-04-2018)

Thứ bảy, 28/04/2018 - 18:56

Thời sự 18h30 T7 (28-04-2018)

Thời sự 18h30 T7 (28-04-2018)

Thứ bảy, 28/04/2018 - 11:47

Thời sự 11h30 T7 (28-04-2018)

Thời sự 11h30 T7 (28-04-2018)

Thứ sáu, 27/04/2018 - 20:13

Thời sự 20h T6 (27-04-2018)

Thời sự 20h T6 (27-04-2018)

Thứ sáu, 27/04/2018 - 20:09

Thời sự 18h30 T6 (27-04-2018)

Thời sự 18h30 T6 (27-04-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội