Thời sự

Thứ ba, 13/11/2018 - 18:28

Thời sự 18h30 T3 (13-11-2018)

Thời sự 18h30 T3 (13-11-2018)

Thứ ba, 13/11/2018 - 11:52

Thời sự 11h30 T3 (13-11-2018)

Thời sự 11h30 T3 (13-11-2018)

Thứ hai, 12/11/2018 - 19:00

Thời sự 20H T2 (12-11-2018)

Thời sự 20H T2 (12-11-2018)

Thứ hai, 12/11/2018 - 18:54

Thời sự 18h30 T2 (12-11-2018)

Thời sự 18h30 T2 (12-11-2018)

Thứ hai, 12/11/2018 - 11:49

Thời sự 11h30 T2 (12-11-2018)

Thời sự 11h30 T2 (12-11-2018)

Chủ nhật, 11/11/2018 - 18:53

Thời sự 20h00 CN (11-11-2018)

Thời sự 20h00 CN (11-11-2018)

Chủ nhật, 11/11/2018 - 18:40

Thời sự 18h30 CN (11-11-2018)

Thời sự 18h30 CN (11-11-2018)

Chủ nhật, 11/11/2018 - 11:32

Thời sự 11h30 CN (11-11-2018)

Thời sự 11h30 CN (11-11-2018)

Thứ bảy, 10/11/2018 - 18:00

Thời sự 20h00 T7 (10-11-2018)

Thời sự 20h00 T7 (10-11-2018)

Thứ bảy, 10/11/2018 - 17:50

Thời sự 18h30 T7 (10-11-2018)

Thời sự 18h30 T7 (10-11-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội