Thời sự

Thứ hai, 27/11/2017 - 18:43

Thời sự 20h T2 (27-11-2017)

Thời sự 20h T2 (27-11-2017)

Thứ hai, 27/11/2017 - 18:37

Thời sự 18h30 T2 (27-11-2017)

Thời sự 18h30 T2 (27-11-2017)

Thứ hai, 27/11/2017 - 11:42

Thời sự 11h30 T2 (27-11-2017)

Thời sự 11h30 T2 (27-11-2017)

Chủ nhật, 26/11/2017 - 19:20

Thời sự 20h00 CN (26-11-2017)

Thời sự 20h00 CN (26-11-2017)

Chủ nhật, 26/11/2017 - 18:36

Thời sự 18h30 CN (26-11-2017)

Thời sự 18h30 CN (26-11-2017)

Chủ nhật, 26/11/2017 - 11:38

Thời sự 11h30 CN (26-11-2017)

Thời sự 11h30 CN (26-11-2017)

Thứ bảy, 25/11/2017 - 19:33

Thời sự 20h00 T7 (25-11-2017)

Thời sự 20h00 T7 (25-11-2017)

Thứ bảy, 25/11/2017 - 18:21

Thời sự 18h30 T7 (25-11-2017)

Thời sự 18h30 T7 (25-11-2017)

Thứ bảy, 25/11/2017 - 11:49

Thời sự 11h30 T7 (25-11-2017)

Thời sự 11h30 T7 (25-11-2017)

Thứ sáu, 24/11/2017 - 19:45

Thời sự 20h T6 (24-11-2017)

Thời sự 20h T6 (24-11-2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội