Thời sự

Thứ bảy, 13/05/2017 - 12:12

Thời sự 11h30 T7 (13-05-2017)

Thời sự 11h30 T7 (13-05-2017)

Thứ sáu, 12/05/2017 - 19:35

Thời sự 20h00 T6 (12-05-2017)

Thời sự 20h00 T6 (12-05-2017)

Thứ sáu, 12/05/2017 - 19:34

Thời sự 18h30 T6 (12-05-2017)

Thời sự 18h30 T6 (12-05-2017)

Thứ sáu, 12/05/2017 - 11:32

Thời sự trưa (12-05-2017)

Thời sự trưa (12-05-2017)

Thứ năm, 11/05/2017 - 18:54

Thời sự tối (11-05-2017)

Thời sự tối (11-05-2017)

Thứ năm, 11/05/2017 - 18:42

Thời sự chiều (11-05-2017)

Thời sự chiều (11-05-2017)

Thứ năm, 11/05/2017 - 11:26

Thời sự trưa (11-05-2017)

Thời sự trưa (11-05-2017)

Thứ tư, 10/05/2017 - 19:29

Thời sự 20h T4 (10-05-2017)

Thời sự 20h T4 (10-05-2017)

Thứ tư, 10/05/2017 - 18:48

Thời sự 18h30 T4 (10-05-2017)

Thời sự 18h30 T4 (10-05-2017)

Thứ tư, 10/05/2017 - 14:15

Thời sự 11h30 T4 (10-05-2017)

Thời sự 11h30 T4 (10-05-2017)

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội