Thời sự

Thứ năm, 15/02/2018 - 23:46

Thời sự đặc biệt (15-02-2018)

Thời sự đặc biệt (15-02-2018)

Thứ năm, 15/02/2018 - 19:25

Thời sự 20h00 T5 (15-02-2018)

Thời sự 20h00 T5 (15-02-2018)

Thứ năm, 15/02/2018 - 18:56

Thời sự 18h30 T5 (15-02-2018)

Thời sự 18h30 T5 (15-02-2018)

Thứ năm, 15/02/2018 - 11:25

Thời sự 11h30 T5 (15-02-2018)

Thời sự 11h30 T5 (15-02-2018)

Thứ tư, 14/02/2018 - 18:34

Thời sự 20h T4 (14-02-2018)

Thời sự 20h T4 (14-02-2018)

Thứ tư, 14/02/2018 - 18:29

Thời sự 18h30 T4 (14-02-2018)

Thời sự 18h30 T4 (14-02-2018)

Thứ tư, 14/02/2018 - 11:41

Thời sự 11h30 T4 (14-02-2018)

Thời sự 11h30 T4 (14-02-2018)

Thứ ba, 13/02/2018 - 19:04

Thời sự tối (13-02-2018)

Thời sự tối (13-02-2018)

Thứ ba, 13/02/2018 - 18:56

Thời sự chiều(13-02-2018)

Thời sự chiều(13-02-2018)

Thứ ba, 13/02/2018 - 11:42

Thời sự trưa(13-02-2018)

Thời sự trưa(13-02-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội