Thời sự

Thứ ba, 17/01/2017 - 21:26

Thơi sự 20h00 T3 (17-01-2017)

Thơi sự 20h00 T3 (17-01-2017)

Thứ ba, 17/01/2017 - 21:24

Thơi sự 18h30 T3 (18-01-2017)

Thơi sự 18h30 T3 (18-01-2017)

Thứ ba, 17/01/2017 - 11:56

Thời sự 11h30 T3 (17-01-2017)

Thời sự 11h30 T3 (17-01-2017)

Thứ hai, 16/01/2017 - 18:59

Thời sự 20h00 T2 (16-01-2017)

Thời sự 20h00 T2 (16-01-2017)

Thứ hai, 16/01/2017 - 18:57

Thời sự 18h30 T2 (16-01-2017)

Thời sự 18h30 T2 (16-01-2017)

Thứ hai, 16/01/2017 - 11:31

Thời sự 11h30 T2 (16-01-2017)

Thời sự 11h30 T2 (16-01-2017)

Chủ nhật, 15/01/2017 - 21:23

Thời sự 18h30 CN (15-01-2017)

Thời sự 18h30 CN (15-01-2017)

Chủ nhật, 15/01/2017 - 12:55

Thời sự 11h30 CN (15-01-2017)

Thời sự 11h30 CN (15-01-2017)

Thứ bảy, 14/01/2017 - 20:58

Thời sự 20h00 T7 (14-01-2017)

Thời sự 20h00 T7 (14-01-2017)

Thứ bảy, 14/01/2017 - 20:55

Thời sự 18h30 T7 (14-01-2017)

Thời sự 18h30 T7 (14-01-2017)

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội