Chuyên mục truyền hình

Chủ nhật, 19/11/2017 - 18:43

Mỗi tuần một chuyện (19-11-2017)

Mỗi tuần một chuyện (19-11-2017)

Chủ nhật, 19/11/2017 - 18:38

Vì an ninh biên giới (19-11-2017)

Vì an ninh biên giới (19-11-2017)

Thứ bảy, 18/11/2017 - 18:24

Nhịp sống trẻ (18-11-2017)

Nhịp sống trẻ (18-11-2017)

Thứ bảy, 18/11/2017 - 17:45

Hộp thư truyền hình (18-11-2017)

Hộp thư truyền hình (18-11-2017)

Thứ bảy, 18/11/2017 - 11:19

Trang thanh niên(18-11-2017)

Trang thanh niên(18-11-2017)

Thứ năm, 16/11/2017 - 18:40

Chuyên mục Khoa học công nghệ(16-11-2017)

Chuyên mục Khoa học công nghệ(16-11-2017)

Thứ tư, 15/11/2017 - 16:39

Chuyên mục công đoàn Quảng Trị(15-11-2017)

Chuyên mục công đoàn Quảng Trị(15-11-2017)

Thứ ba, 14/11/2017 - 16:47

Đông Hà thành phố hôm nay (14-11-2017)

Đông Hà thành phố hôm nay (14-11-2017)

Thứ hai, 13/11/2017 - 16:55

Xây dựng Đảng (13-11-2017)

Xây dựng Đảng (13-11-2017)

Chủ nhật, 12/11/2017 - 18:31

Mỗi tuần một chuyện (12-11-2017)

Mỗi tuần một chuyện (12-11-2017)

Chủ nhật, 12/11/2017 - 18:26

An ninh Quảng Trị (12-11-2017)

An ninh Quảng Trị (12-11-2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội