Chuyên mục truyền hình

Thứ hai, 18/03/2019 - 17:44

Nội chính và phòng chống tham nhũng (18-03-2019)

Nội chính và phòng chống tham nhũng (18-03-2019)

Thứ hai, 18/03/2019 - 17:37

Sức khỏe cho mọi người (18-3-2019)

Sức khỏe cho mọi người (18-3-2019)

Chủ nhật, 17/03/2019 - 10:04

Mỗi tuần một chuyện - Ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài ở Hướng Hóa(17-3-2019)

Mỗi tuần một chuyện - Ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài ở Hướng Hóa(17-3-2019)

Chủ nhật, 17/03/2019 - 10:01

Biên phòng - Nghĩa tình người lính Biên phòng Ba Lin (17-03-2019)

Biên phòng - Nghĩa tình người lính Biên phòng Ba Lin (17-03-2019)

Thứ bảy, 16/03/2019 - 18:11

Hộp thư truyền hình(16-03-2019)

Hộp thư truyền hình(16-03-2019)

Thứ năm, 14/03/2019 - 18:20

Du lịch Quảng Trị - Công tác chuẩn bị cho mùa du lịch biển ở Cửa Việt(14-03-2019)

Du lịch Quảng Trị - Công tác chuẩn bị cho mùa du lịch biển ở Cửa Việt(14-03-2019)

Thứ tư, 13/03/2019 - 17:21

QPTD - Dành kết quả cao từ những ngày huấn luyện (13-03-2019)

QPTD - Dành kết quả cao từ những ngày huấn luyện (13-03-2019)

Thứ ba, 12/03/2019 - 17:41

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(12-03-2019)

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(12-03-2019)

Thứ ba, 12/03/2019 - 11:48

Phụ nữ và cuộc sống (12-03-2019)

Phụ nữ và cuộc sống (12-03-2019)

Thứ hai, 11/03/2019 - 16:37

Xây dựng Đảng (11-03-2019)

Xây dựng Đảng (11-03-2019)

Chủ nhật, 10/03/2019 - 11:24

MTMC - Thực trạng quá tải bãi chôn lấp rác thải (10-03-2019)

MTMC - Thực trạng quá tải bãi chôn lấp rác thải (10-03-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội