Chuyên mục truyền hình

Chủ nhật, 18/03/2018 - 17:58

Vì an ninh biên giới (18-03-2018)

Vì an ninh biên giới (18-03-2018)

Thứ bảy, 17/03/2018 - 17:22

Hộp thư truyền hình (17-03-2018)

Hộp thư truyền hình (17-03-2018)

Thứ sáu, 16/03/2018 - 18:34

Cải cách hành chính (16-03-2018)

Cải cách hành chính (16-03-2018)

Thứ năm, 15/03/2018 - 18:19

Chuyên mục Khoa học Công nghệ(15-03-2018)

Chuyên mục Khoa học Công nghệ(15-03-2018)

Thứ ba, 13/03/2018 - 17:10

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(13 - 03 - 2018)

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(13 - 03 - 2018)

Thứ ba, 13/03/2018 - 10:44

Phụ nữ và cuộc sống(13-03-2018)

Phụ nữ và cuộc sống(13-03-2018)

Thứ hai, 12/03/2018 - 19:55

Xây dựng Đảng (12-03-2018)

Xây dựng Đảng (12-03-2018)

Chủ nhật, 11/03/2018 - 12:02

An ninh Quảng Trị (11-03-2018)

An ninh Quảng Trị (11-03-2018)

Chủ nhật, 11/03/2018 - 11:56

Mỗi tuần một chuyện (11-03-2018)

Mỗi tuần một chuyện (11-03-2018)

Thứ bảy, 10/03/2018 - 18:52

Hộp thư truyền hình (10-03-2018)

Hộp thư truyền hình (10-03-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội