Chuyên mục truyền hình

Chủ nhật, 06/01/2019 - 17:59

Truyền hình quân khu 4 (06-1-2019)

Truyền hình quân khu 4 (06-1-2019)

Chủ nhật, 06/01/2019 - 17:56

Mỗi tuần một chuyện (06-1-2019)

Mỗi tuần một chuyện (06-1-2019)

Thứ bảy, 05/01/2019 - 19:19

Hộp thư truyền hình (05-1-2019)

Hộp thư truyền hình (05-1-2019)

Thứ năm, 03/01/2019 - 18:07

Chuyên mục Khoa học công nghệ(03-1-2018)

Chuyên mục Khoa học công nghệ(03-1-2018)

Thứ tư, 02/01/2019 - 16:02

Đại đoàn kết (02-01-2019)

Đại đoàn kết (02-01-2019)

Thứ ba, 01/01/2019 - 19:12

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(01-01-2019)

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(01-01-2019)

Thứ hai, 31/12/2018 - 18:13

Chuyên mục Triệu Phong đổi mới và phát triển(31-12-2018)

Chuyên mục Triệu Phong đổi mới và phát triển(31-12-2018)

Chủ nhật, 30/12/2018 - 18:53

Thị xã Quảng Trị khát vọng hòa bình và phát triển (30-12-2018)

Thị xã Quảng Trị khát vọng hòa bình và phát triển (30-12-2018)

Chủ nhật, 30/12/2018 - 18:49

Mỗi tuần một chuyện (30-12-2018)

Mỗi tuần một chuyện (30-12-2018)

Thứ bảy, 29/12/2018 - 15:32

Hộp thư truyền hình (29-12-2018)

Hộp thư truyền hình (29-12-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội