Chuyên mục truyền hình

Thứ bảy, 29/12/2018 - 15:14

Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa (29-12-2018)

Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa (29-12-2018)

Thứ bảy, 29/12/2018 - 15:09

IT Today (29-12-2018)

IT Today (29-12-2018)

Thứ bảy, 29/12/2018 - 09:55

Chuyên mục phụ nữ(27-12-2018)

Chuyên mục phụ nữ(27-12-2018)

Thứ năm, 27/12/2018 - 18:38

Chuyên mục phụ nữ(27-12-2018)

Chuyên mục phụ nữ(27-12-2018)

Thứ tư, 26/12/2018 - 17:03

Tài nguyên môi trường (26-12-2018)

Tài nguyên môi trường (26-12-2018)

Thứ ba, 25/12/2018 - 18:18

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(25-12-2018)

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(25-12-2018)

Thứ hai, 24/12/2018 - 14:40

Xây dựng Đảng (24-12-2018)

Xây dựng Đảng (24-12-2018)

Chủ nhật, 23/12/2018 - 14:08

Chuyên mục an ninh Quảng Trị(23-12-2018)

Chuyên mục an ninh Quảng Trị(23-12-2018)

Thứ bảy, 22/12/2018 - 18:34

Hộp thư truyền hình(22-12-2018)

Hộp thư truyền hình(22-12-2018)

Thứ năm, 20/12/2018 - 18:37

Chuyên mục khoa học công nghệ(20-12-2018)

Chuyên mục khoa học công nghệ(20-12-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội