Chuyên mục truyền hình

Chủ nhật, 24/02/2019 - 18:18

Mỗi tuần một chuyện (24-2-2019)

Mỗi tuần một chuyện (24-2-2019)

Thứ bảy, 23/02/2019 - 17:10

It Today Quảng trị (23-02-2019)

It Today Quảng trị (23-02-2019)

Thứ bảy, 23/02/2019 - 09:11

Hộp thư truyền hình (23-2-2019)

Hộp thư truyền hình (23-2-2019)

Thứ sáu, 22/02/2019 - 18:03

Tài chính (22-02-2019)

Tài chính (22-02-2019)

Thứ tư, 20/02/2019 - 16:51

Công đoàn Quảng Trị (20-2-2019)

Công đoàn Quảng Trị (20-2-2019)

Thứ ba, 19/02/2019 - 17:37

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(19-02-2019)

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(19-02-2019)

Thứ hai, 18/02/2019 - 16:47

Chuyên mục nội chính phòng chống tham nhũng(18-02-2019)

Chuyên mục nội chính phòng chống tham nhũng(18-02-2019)

Thứ hai, 18/02/2019 - 16:44

Sức khỏe cho mọi người (18-02-2019)

Sức khỏe cho mọi người (18-02-2019)

Chủ nhật, 17/02/2019 - 17:28

Vì an ninh biên giới (17-2-2019)

Vì an ninh biên giới (17-2-2019)

Chủ nhật, 17/02/2019 - 11:06

Mỗi tuần một chuyện (17-2-2019)

Mỗi tuần một chuyện (17-2-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội