Chuyên mục truyền hình

Thứ bảy, 04/08/2018 - 18:23

Hộp thư truyền hình (4-8-2018)

Hộp thư truyền hình (4-8-2018)

Thứ năm, 02/08/2018 - 18:15

Chuyên mục Khoa học Công nghệ (02-08-2018)

Chuyên mục Khoa học Công nghệ (02-08-2018)

Thứ tư, 01/08/2018 - 19:45

Đại đoàn kết (01-08-2018)

Đại đoàn kết (01-08-2018)

Thứ ba, 31/07/2018 - 18:21

Chuyên mục tài nguyên môi trường(31-07-2018)

Chuyên mục tài nguyên môi trường(31-07-2018)

Thứ hai, 30/07/2018 - 17:44

Triệu Phong đổi mới và phát triển (30-07-2018)

Triệu Phong đổi mới và phát triển (30-07-2018)

Chủ nhật, 29/07/2018 - 19:37

Mỗi tuần một chuyện (29-7-2018)

Mỗi tuần một chuyện (29-7-2018)

Chủ nhật, 29/07/2018 - 19:22

An ninh Quảng Trị (29-7-2018)

An ninh Quảng Trị (29-7-2018)

Thứ bảy, 28/07/2018 - 16:46

Chuyên mục IT Today(28-07-2018)

Chuyên mục IT Today(28-07-2018)

Thứ bảy, 28/07/2018 - 16:44

Hộp thư truyền hình(28-07-2018)

Hộp thư truyền hình(28-07-2018)

Thứ bảy, 28/07/2018 - 16:42

Chuyên mục tình đất Gio Linh(28-07-2018)

Chuyên mục tình đất Gio Linh(28-07-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội