Chuyên mục truyền hình

Thứ hai, 17/09/2018 - 17:50

Nội chính và phòng chống tham nhũng (17-09-2018)

Nội chính và phòng chống tham nhũng (17-09-2018)

Thứ hai, 17/09/2018 - 17:49

Hải Lăng ngày mới (17-09-2018)

Hải Lăng ngày mới (17-09-2018)

Thứ hai, 17/09/2018 - 06:42

Mỗi tuần một chuyện (16-9-2018)

Mỗi tuần một chuyện (16-9-2018)

Thứ hai, 17/09/2018 - 06:40

Vì an ninh biên giới (16-9-2018)

Vì an ninh biên giới (16-9-2018)

Thứ bảy, 15/09/2018 - 14:18

Hộp thư truyền hình(15-09-2018)

Hộp thư truyền hình(15-09-2018)

Thứ bảy, 15/09/2018 - 11:18

Trang thanh niên(15-09-2018)

Trang thanh niên(15-09-2018)

Thứ sáu, 14/09/2018 - 16:42

Tài chính (14-09-2018)

Tài chính (14-09-2018)

Thứ năm, 13/09/2018 - 18:39

Chuyên mục Du Lịch Quảng Trị (13-09-2018)

Chuyên mục Du Lịch Quảng Trị (13-09-2018)

Thứ tư, 12/09/2018 - 17:38

Quốc phòng toàn dân (12-08-2018)

Quốc phòng toàn dân (12-08-2018)

Thứ ba, 11/09/2018 - 17:10

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(11-09-2018)

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(11-09-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội