Chuyên mục truyền hình

Thứ tư, 12/12/2018 - 16:59

Quốc phòng toàn dân (12-12-2018)

Quốc phòng toàn dân (12-12-2018)

Thứ ba, 11/12/2018 - 18:19

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(11-12-2018)

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(11-12-2018)

Thứ hai, 10/12/2018 - 17:33

Xây dựng Đảng (10-12-2018)

Xây dựng Đảng (10-12-2018)

Thứ hai, 10/12/2018 - 09:58

An ninh Quảng Trị (9-12-2018)

An ninh Quảng Trị (9-12-2018)

Thứ bảy, 08/12/2018 - 19:03

Hộp thư truyền hình(08-12-2018)

Hộp thư truyền hình(08-12-2018)

Thứ năm, 06/12/2018 - 17:34

Chuyên mục khoa học công nghệ (06-12-2018)

Chuyên mục khoa học công nghệ (06-12-2018)

Thứ tư, 05/12/2018 - 16:32

Đại đoàn kết (05-12-2018)

Đại đoàn kết (05-12-2018)

Thứ ba, 04/12/2018 - 17:33

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(04-12-2018)

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(04-12-2018)

Thứ ba, 04/12/2018 - 10:08

Phụ nữ và cuộc sống(04-12-2018)

Phụ nữ và cuộc sống(04-12-2018)

Thứ hai, 03/12/2018 - 18:39

Sức khỏe cho mọi người (03-12-2018)

Sức khỏe cho mọi người (03-12-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội