Chuyên mục truyền hình

Chủ nhật, 20/01/2019 - 18:20

Mỗi tuần một chuyện (20-1-2019)

Mỗi tuần một chuyện (20-1-2019)

Thứ bảy, 19/01/2019 - 15:47

Hộp thư truyền hình(19-01-2019)

Hộp thư truyền hình(19-01-2019)

Thứ bảy, 19/01/2019 - 11:54

Nhịp sống trẻ(19-01-2019)

Nhịp sống trẻ(19-01-2019)

Thứ bảy, 19/01/2019 - 11:51

Trang thanh niên(19-01-2019)

Trang thanh niên(19-01-2019)

Thứ năm, 17/01/2019 - 18:30

Chuyên mục khoa học công nghệ(17-10-2019)

Chuyên mục khoa học công nghệ(17-10-2019)

Thứ ba, 15/01/2019 - 19:25

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(15-01-2019)

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(15-01-2019)

Chủ nhật, 13/01/2019 - 18:43

An ninh Quảng Trị (13-1-2019)

An ninh Quảng Trị (13-1-2019)

Chủ nhật, 13/01/2019 - 18:37

Mỗi tuần một chuyện (13-1-2019)

Mỗi tuần một chuyện (13-1-2019)

Thứ bảy, 12/01/2019 - 11:34

Trang thanh niền(12-01-2019)

Trang thanh niền(12-01-2019)

Thứ bảy, 12/01/2019 - 11:22

Hộp thư truyền hình(12-01-2019)

Hộp thư truyền hình(12-01-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội