Chuyên mục truyền hình

Thứ ba, 10/07/2018 - 11:24

Phụ nữ và cuộc sông(10-07-2018)

Phụ nữ và cuộc sông(10-07-2018)

Thứ hai, 09/07/2018 - 15:30

Xây dựng Đảng (09-07-2018)

Xây dựng Đảng (09-07-2018)

Chủ nhật, 08/07/2018 - 17:46

Mỗi tuần một chuyện (8-7-2018)

Mỗi tuần một chuyện (8-7-2018)

Chủ nhật, 08/07/2018 - 17:43

An ninh Quảng Trị (8-7-2018)

An ninh Quảng Trị (8-7-2018)

Thứ bảy, 07/07/2018 - 17:24

Nhịp sống trẻ (07-07-2018)

Nhịp sống trẻ (07-07-2018)

Thứ bảy, 07/07/2018 - 16:29

Hộp thư truyền hình (07-07-2018)

Hộp thư truyền hình (07-07-2018)

Thứ năm, 05/07/2018 - 18:28

Chuyên mục Khoa học Công nghệ(05-07-2018)

Chuyên mục Khoa học Công nghệ(05-07-2018)

Thứ tư, 04/07/2018 - 17:56

Đại đoàn kết (04-07-2018)

Đại đoàn kết (04-07-2018)

Thứ ba, 03/07/2018 - 18:42

Chuyên mục Đông Hà Thành phố hôm nay(03-07-2018)

Chuyên mục Đông Hà Thành phố hôm nay(03-07-2018)

Thứ hai, 02/07/2018 - 20:03

Sức khỏe cho mọi người (02-07-2018)

Sức khỏe cho mọi người (02-07-2018)

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội