Chuyên mục truyền hình

Chủ nhật, 16/12/2018 - 19:08

Vì Chủ quyền an ninh biên giới Quảng Trị (16-12-2018)

Vì Chủ quyền an ninh biên giới Quảng Trị (16-12-2018)

Chủ nhật, 16/12/2018 - 19:04

Mỗi tuần một chuyện (16-12-2018)

Mỗi tuần một chuyện (16-12-2018)

Thứ bảy, 15/12/2018 - 10:57

Hộp thư truyền hình(15-12-2018)

Hộp thư truyền hình(15-12-2018)

Thứ sáu, 14/12/2018 - 17:50

Tài chính (14-12-2018)

Tài chính (14-12-2018)

Thứ năm, 13/12/2018 - 18:06

Chuyên mục Du lịch Quảng Trị(13-12-2018)

Chuyên mục Du lịch Quảng Trị(13-12-2018)

Thứ tư, 12/12/2018 - 16:59

Quốc phòng toàn dân (12-12-2018)

Quốc phòng toàn dân (12-12-2018)

Thứ ba, 11/12/2018 - 18:19

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(11-12-2018)

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay(11-12-2018)

Thứ hai, 10/12/2018 - 17:33

Xây dựng Đảng (10-12-2018)

Xây dựng Đảng (10-12-2018)

Thứ hai, 10/12/2018 - 09:58

An ninh Quảng Trị (9-12-2018)

An ninh Quảng Trị (9-12-2018)

Thứ bảy, 08/12/2018 - 19:03

Hộp thư truyền hình(08-12-2018)

Hộp thư truyền hình(08-12-2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội