Ký sự - Phim tài liệu

Thứ sáu, 28/06/2019 - 19:40

PTL - Quảng Trị 30 năm dựng xây và phát triển (28-06-2019)

PTL - Quảng Trị 30 năm dựng xây và phát triển (28-06-2019)

Chủ nhật, 02/06/2019 - 11:31

Ký sự Cánh Hòm. Tập 5 - Đoạn cuối một dòng sông (02-06-2019)

Ký sự Cánh Hòm. Tập 5 - Đoạn cuối một dòng sông (02-06-2019)

Chủ nhật, 26/05/2019 - 11:32

Ký sự - Hoa nắng (26-05-2019)

Ký sự - Hoa nắng (26-05-2019)

Chủ nhật, 05/05/2019 - 10:42

Ký sự Cánh Hòm. Tập 4 - Nhĩ Thượng quen mà lạ (05-05-2019)

Ký sự Cánh Hòm. Tập 4 - Nhĩ Thượng quen mà lạ (05-05-2019)

Chủ nhật, 07/04/2019 - 11:35

TBT Lê Duẩn một trí tuệ lớn một nhân cách lớn (07-04-2019)

TBT Lê Duẩn một trí tuệ lớn một nhân cách lớn (07-04-2019)

Chủ nhật, 31/03/2019 - 09:21

Ký sự cánh hòm. Số 2 - Đây làng Mai Xá thị (31-03-2019)

Ký sự cánh hòm. Số 2 - Đây làng Mai Xá thị (31-03-2019)

Chủ nhật, 24/03/2019 - 18:06

Ký sự sông Cánh Hòm - Ký ức một dòng sông

Ký sự sông Cánh Hòm - Ký ức một dòng sông

Thứ tư, 06/02/2019 - 14:40

Ký sự - Sắc màu Khe Sanh (06-2-2019)

Ký sự - Sắc màu Khe Sanh (06-2-2019)

Thứ ba, 05/02/2019 - 14:07

[Ký sự] Cay nồng vị tết quê nhà

[Ký sự] Cay nồng vị tết quê nhà

Thứ tư, 26/12/2018 - 10:06

Ký sự - Rau Liệt Gio An (26-12-2018)

Ký sự - Rau Liệt Gio An (26-12-2018)

Thứ ba, 20/11/2018 - 16:17

Ký sự - Ngược miền Cát Trỉa

Ký sự - Ngược miền Cát Trỉa

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội