Ký sự - Phim tài liệu

Thứ tư, 26/12/2018 - 10:06

Ký sự - Rau Liệt Gio An (26-12-2018)

Ký sự - Rau Liệt Gio An (26-12-2018)

Thứ ba, 20/11/2018 - 16:17

Ký sự - Ngược miền Cát Trỉa

Ký sự - Ngược miền Cát Trỉa

Chủ nhật, 30/09/2018 - 22:52

Phim tài liệu (30-9-2018)

Phim tài liệu (30-9-2018)

Thứ bảy, 30/06/2018 - 17:57

Phim tài liệu - Hướng Hóa - đường đến đô thị vàng (30-6-2018)

Phim tài liệu - Hướng Hóa - đường đến đô thị vàng (30-6-2018)

Thứ bảy, 30/06/2018 - 08:37

Phim tài liệu - Biển đảo Cồn Cỏ (29-6-2018)

Phim tài liệu - Biển đảo Cồn Cỏ (29-6-2018)

Thứ tư, 27/06/2018 - 11:18

PTL - Gặp gỡ Khe Sanh (27-06-2018)

PTL - Gặp gỡ Khe Sanh (27-06-2018)

Thứ năm, 26/04/2018 - 11:32

Ký sự bánh ướt(26-04-2018)

Ký sự bánh ướt(26-04-2018)

Thứ năm, 29/03/2018 - 17:22

Ký sự Thạch Hãn Giang Tập 6 (GIỌNG HÒ NHƯ LỆ)

Ký sự Thạch Hãn Giang Tập 6 (GIỌNG HÒ NHƯ LỆ)

Thứ tư, 14/02/2018 - 10:39

PTL Xuân biên cương (14-02-2018)

PTL Xuân biên cương (14-02-2018)

Thứ tư, 31/01/2018 - 10:50

PTL - Huyền bí Brai. Tập 1 (31-01-2018)

PTL - Huyền bí Brai. Tập 1 (31-01-2018)

Thứ năm, 28/12/2017 - 11:41

Phim tài liệu HẠNH PHÚC VÔ THANH(28-12-2017)

Phim tài liệu HẠNH PHÚC VÔ THANH(28-12-2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội