Ký sự - Phim tài liệu

Thứ ba, 28/11/2017 - 10:05

Ký sự Thạch Hãn Giang Tập 3(28-11-2017)

Ký sự Thạch Hãn Giang Tập 3(28-11-2017)

Thứ hai, 20/11/2017 - 10:15

PTL - Nặng nghĩa tình xuôi ngược (20-11-2017)

PTL - Nặng nghĩa tình xuôi ngược (20-11-2017)

Thứ tư, 01/11/2017 - 11:14

Ký sự - Cam K4 (1-11-2017)

Ký sự - Cam K4 (1-11-2017)

Thứ ba, 31/10/2017 - 06:17

Ký sự chợ quê một chữ: Chợ Thuận

Ký sự chợ quê một chữ: Chợ Thuận

Thứ hai, 30/10/2017 - 11:30

Ký sự - Chợ Sòng (30-10-2017)

Ký sự - Chợ Sòng (30-10-2017)

Thứ tư, 25/10/2017 - 10:42

PTL - Báu vật song PaKo (25-10-2017)

PTL - Báu vật song PaKo (25-10-2017)

Thứ ba, 24/10/2017 - 11:36

NGĂN ĐÔI DÒNG MẶN NGỌT (24-10-2017)

NGĂN ĐÔI DÒNG MẶN NGỌT (24-10-2017)

Thứ sáu, 29/09/2017 - 11:02

Ký sự - Thạch Hãn giang ký (29-09-2017)

Ký sự - Thạch Hãn giang ký (29-09-2017)

Thứ năm, 28/09/2017 - 14:43

Ký sự truyền hình Thạch Hãn Giang Tập 1

Ký sự truyền hình Thạch Hãn Giang Tập 1

Thứ năm, 31/08/2017 - 18:00

Phim tài liệu LỄ HỘI ARIEUPING

Phim tài liệu LỄ HỘI ARIEUPING

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội