Ký sự - Phim tài liệu

Thứ tư, 31/01/2018 - 10:50

PTL - Huyền bí Brai. Tập 1 (31-01-2018)

PTL - Huyền bí Brai. Tập 1 (31-01-2018)

Thứ năm, 28/12/2017 - 11:41

Phim tài liệu HẠNH PHÚC VÔ THANH(28-12-2017)

Phim tài liệu HẠNH PHÚC VÔ THANH(28-12-2017)

Thứ tư, 13/12/2017 - 10:56

PTL - Ai về Cam Lộ (13-12-2017)

PTL - Ai về Cam Lộ (13-12-2017)

Thứ năm, 30/11/2017 - 11:06

Ký sự Thạch Hãn Giang Tập 5 (Trở Lại Ba Lòng)

Ký sự Thạch Hãn Giang Tập 5 (Trở Lại Ba Lòng)

Thứ tư, 29/11/2017 - 10:21

Ky sự Thạch Hãn - Nhóm văn nghệ Nguồn Hàn - Tập 4 (29-11-2017)

Ky sự Thạch Hãn - Nhóm văn nghệ Nguồn Hàn - Tập 4 (29-11-2017)

Thứ ba, 28/11/2017 - 10:05

Ký sự Thạch Hãn Giang Tập 3(28-11-2017)

Ký sự Thạch Hãn Giang Tập 3(28-11-2017)

Thứ hai, 20/11/2017 - 10:15

PTL - Nặng nghĩa tình xuôi ngược (20-11-2017)

PTL - Nặng nghĩa tình xuôi ngược (20-11-2017)

Thứ tư, 01/11/2017 - 11:14

Ký sự - Cam K4 (1-11-2017)

Ký sự - Cam K4 (1-11-2017)

Thứ ba, 31/10/2017 - 06:17

Ký sự chợ quê một chữ: Chợ Thuận

Ký sự chợ quê một chữ: Chợ Thuận

Thứ hai, 30/10/2017 - 11:30

Ký sự - Chợ Sòng (30-10-2017)

Ký sự - Chợ Sòng (30-10-2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội