Ký sự - Phim tài liệu

Thứ tư, 30/08/2017 - 09:56

Ky sự - Chợ quê một chữ. Tập 6 (30-08-2017)

Ky sự - Chợ quê một chữ. Tập 6 (30-08-2017)

Thứ bảy, 29/07/2017 - 18:35

Ký sự truyền hình - Chợ Cầu (29-7-2017)

Ký sự truyền hình - Chợ Cầu (29-7-2017)

Thứ năm, 27/07/2017 - 18:30

Phim tài liệu - Uống nước nhớ nguồn

Phim tài liệu - Uống nước nhớ nguồn

Thứ năm, 27/07/2017 - 12:03

Phim tài liệu - Ngược dòng

Phim tài liệu - Ngược dòng

Thứ sáu, 30/06/2017 - 11:21

Ký sự truyền hình - Chợ Kênh (30-6-2017)

Ký sự truyền hình - Chợ Kênh (30-6-2017)

Thứ năm, 29/06/2017 - 09:51

Ký sự mùa sen Tập - Niềm vui từ những vụ mùa (27-06)

Ký sự mùa sen Tập - Niềm vui từ những vụ mùa (27-06)

Thứ năm, 29/06/2017 - 09:19

Chợ quê một chữ - Chợ Do (29-06-2017)

Chợ quê một chữ - Chợ Do (29-06-2017)

Thứ hai, 26/06/2017 - 22:20

Ký sự truyền hình - Ký sự mùa sen - Tập 1

Ký sự truyền hình - Ký sự mùa sen - Tập 1

Thứ hai, 29/05/2017 - 18:44

Ký sự dọc miền chân sống - Tập 5 (29-5-2017)

Ký sự dọc miền chân sống - Tập 5 (29-5-2017)

Chủ nhật, 30/04/2017 - 10:50

PTL - Ký sự mù khơi (30-04-2017)

PTL - Ký sự mù khơi (30-04-2017)

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội