Ký sự - Phim tài liệu

Thứ tư, 25/10/2017 - 10:42

PTL - Báu vật song PaKo (25-10-2017)

PTL - Báu vật song PaKo (25-10-2017)

Thứ ba, 24/10/2017 - 11:36

NGĂN ĐÔI DÒNG MẶN NGỌT (24-10-2017)

NGĂN ĐÔI DÒNG MẶN NGỌT (24-10-2017)

Thứ sáu, 29/09/2017 - 11:02

Ký sự - Thạch Hãn giang ký (29-09-2017)

Ký sự - Thạch Hãn giang ký (29-09-2017)

Thứ năm, 28/09/2017 - 14:43

Ký sự truyền hình Thạch Hãn Giang Tập 1

Ký sự truyền hình Thạch Hãn Giang Tập 1

Thứ năm, 31/08/2017 - 18:00

Phim tài liệu LỄ HỘI ARIEUPING

Phim tài liệu LỄ HỘI ARIEUPING

Thứ tư, 30/08/2017 - 09:56

Ky sự - Chợ quê một chữ. Tập 6 (30-08-2017)

Ky sự - Chợ quê một chữ. Tập 6 (30-08-2017)

Thứ bảy, 29/07/2017 - 18:35

Ký sự truyền hình - Chợ Cầu (29-7-2017)

Ký sự truyền hình - Chợ Cầu (29-7-2017)

Thứ năm, 27/07/2017 - 18:30

Phim tài liệu - Uống nước nhớ nguồn

Phim tài liệu - Uống nước nhớ nguồn

Thứ năm, 27/07/2017 - 12:03

Phim tài liệu - Ngược dòng

Phim tài liệu - Ngược dòng

Thứ sáu, 30/06/2017 - 11:21

Ký sự truyền hình - Chợ Kênh (30-6-2017)

Ký sự truyền hình - Chợ Kênh (30-6-2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội