Ký sự - Phim tài liệu

Thứ hai, 29/05/2017 - 18:44

Ký sự dọc miền chân sống - Tập 5 (29-5-2017)

Ký sự dọc miền chân sống - Tập 5 (29-5-2017)

Chủ nhật, 30/04/2017 - 10:50

PTL - Ký sự mù khơi (30-04-2017)

PTL - Ký sự mù khơi (30-04-2017)

Thứ sáu, 07/04/2017 - 12:32

PTL - Quê hương tình sâu nghĩa nặng (07-04-2017)

PTL - Quê hương tình sâu nghĩa nặng (07-04-2017)

Thứ năm, 06/04/2017 - 13:58

Tổng Bí thư Lê Duẩn- Một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn.

Tổng Bí thư Lê Duẩn- Một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn.

Thứ tư, 05/04/2017 - 12:06

PTL -Xây dựng huyện miền núi kiểu mẫu (05-04-2017)

PTL -Xây dựng huyện miền núi kiểu mẫu (05-04-2017)

Thứ tư, 15/03/2017 - 18:06

Ký sự Đường 9 - Tập 3 (15-03-2017)

Ký sự Đường 9 - Tập 3 (15-03-2017)

Thứ hai, 30/01/2017 - 18:48

Ký sự - Mùa Xuân từ những ngọn đèn (30-01-2017)

Ký sự - Mùa Xuân từ những ngọn đèn (30-01-2017)

Chủ nhật, 29/01/2017 - 15:09

PTL - Hạnh phúc (29-01-2017)

PTL - Hạnh phúc (29-01-2017)

Thứ bảy, 28/01/2017 - 11:21

Ký sự sông Hiếu - Tập 20 (28-01-2017)

Ký sự sông Hiếu - Tập 20 (28-01-2017)

Thứ sáu, 27/01/2017 - 19:33

Ký sự sông Hiếu - Tập 19 (27-01-2017)

Ký sự sông Hiếu - Tập 19 (27-01-2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội