Ký sự - Phim tài liệu

Thứ hai, 19/12/2016 - 11:50

Ký sự truyền hình - Ký sự Côn Đảo - Tập 2

Ký sự truyền hình - Ký sự Côn Đảo - Tập 2

Thứ hai, 12/12/2016 - 19:06

Ký sự truyền hình - Ký sự Côn Đảo - Tập 1

Ký sự truyền hình - Ký sự Côn Đảo - Tập 1

Thứ hai, 12/12/2016 - 18:29

Ký sự truyền hình - Ký sự mùa hoa dã quỳ

Ký sự truyền hình - Ký sự mùa hoa dã quỳ

Thứ tư, 30/11/2016 - 19:18

Phim tài liệu (30-11-2016)

Phim tài liệu (30-11-2016)

Thứ ba, 29/11/2016 - 19:29

Ký sự dọc miền chắn sóng - Tập 2

Ký sự dọc miền chắn sóng - Tập 2

Thứ hai, 28/11/2016 - 15:04

Dọc miền chắn sóng. Tập 1 (28-11-2016)

Dọc miền chắn sóng. Tập 1 (28-11-2016)

Thứ hai, 31/10/2016 - 19:17

Ký sự truyền hình - Ký sự sông Hiếu - Tập 16

Ký sự truyền hình - Ký sự sông Hiếu - Tập 16

Chủ nhật, 30/10/2016 - 20:49

Ký sự truyền hình - Ký sự sông Hiếu - Tập 15

Ký sự truyền hình - Ký sự sông Hiếu - Tập 15

Thứ bảy, 29/10/2016 - 19:24

Lá thư âm nhạc (29-10-2016)

Lá thư âm nhạc (29-10-2016)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội