Chuyên mục phát thanh

Chủ nhật, 25/08/2019 - 11:32

Bàn tròn QRTV(25-08-2019)

Bàn tròn QRTV(25-08-2019)

Thứ bảy, 24/08/2019 - 11:35

Thanh niên Quảng Trị (24-8-2019)

Thanh niên Quảng Trị (24-8-2019)

Thứ năm, 22/08/2019 - 19:53

Quảng Trị du ký(22-08-2019)

Quảng Trị du ký(22-08-2019)

Thứ năm, 22/08/2019 - 11:13

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(22-08-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(22-08-2019)

Thứ ba, 20/08/2019 - 11:08

Phụ nữ và cuộc sống(20-08-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(20-08-2019)

Thứ ba, 20/08/2019 - 08:36

Cuộc sống muôn màu (19-8-2019)

Cuộc sống muôn màu (19-8-2019)

Chủ nhật, 18/08/2019 - 10:29

Bàn tròn QRTV(18-08-2019)

Bàn tròn QRTV(18-08-2019)

Chủ nhật, 18/08/2019 - 10:28

Bàn tròn QRTV(18-08-2019)

Bàn tròn QRTV(18-08-2019)

Thứ bảy, 17/08/2019 - 18:36

Thanh niên Quảng Trị (17-8-2019)

Thanh niên Quảng Trị (17-8-2019)

Thứ năm, 15/08/2019 - 15:21

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(15-08-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(15-08-2019)

Thứ năm, 15/08/2019 - 15:18

Quàng Trị du ký(15-08-2019)

Quàng Trị du ký(15-08-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội