Chuyên mục phát thanh

Thứ ba, 25/06/2019 - 17:04

Phụ nữ và cuộc sống(25-06-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(25-06-2019)

Thứ hai, 24/06/2019 - 16:56

Cuộc sống muôn màu (24-6-2019)

Cuộc sống muôn màu (24-6-2019)

Chủ nhật, 23/06/2019 - 11:16

Bàn tròn QRTV(23-06-2019)

Bàn tròn QRTV(23-06-2019)

Thứ bảy, 22/06/2019 - 11:59

Thanh niên Quảng Trị (22-6-2019)

Thanh niên Quảng Trị (22-6-2019)

Thứ năm, 20/06/2019 - 06:15

Quảng Trị du ký(20-06-2019)

Quảng Trị du ký(20-06-2019)

Thứ năm, 20/06/2019 - 06:13

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(20-06-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(20-06-2019)

Thứ ba, 18/06/2019 - 11:29

Phụ nữ và cuộc sống(18-06-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(18-06-2019)

Thứ hai, 17/06/2019 - 18:31

Cuộc sống muôn màu (17-6-2019)

Cuộc sống muôn màu (17-6-2019)

Chủ nhật, 16/06/2019 - 09:05

Bàn tròn QRTV(16-06-2019)

Bàn tròn QRTV(16-06-2019)

Thứ bảy, 15/06/2019 - 12:15

Thanh niên Quảng Trị (15-6-2019)

Thanh niên Quảng Trị (15-6-2019)

Thứ năm, 13/06/2019 - 11:12

Quảng Trị du ký(13-06-2019)

Quảng Trị du ký(13-06-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội