Chuyên mục phát thanh

Thứ hai, 04/03/2019 - 10:03

Cuộc sống muôn màu(04-03-2019)

Cuộc sống muôn màu(04-03-2019)

Chủ nhật, 03/03/2019 - 11:29

Bàn tròn QRTV (03-3-2019)

Bàn tròn QRTV (03-3-2019)

Thứ bảy, 02/03/2019 - 10:15

Trang thanh niên (02-03-2019)

Trang thanh niên (02-03-2019)

Thứ năm, 28/02/2019 - 11:07

Quảng trị du ký(28-02-2019)

Quảng trị du ký(28-02-2019)

Thứ hai, 25/02/2019 - 11:24

Cuộc sống muôn màu(25-02-2019)

Cuộc sống muôn màu(25-02-2019)

Chủ nhật, 24/02/2019 - 11:38

Bàn tròn QRTV (24-2-2019)

Bàn tròn QRTV (24-2-2019)

Thứ bảy, 23/02/2019 - 14:57

Trang thanh niền (23-2-2019)

Trang thanh niền (23-2-2019)

Thứ năm, 21/02/2019 - 14:25

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(21-02-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(21-02-2019)

Thứ năm, 21/02/2019 - 14:20

Quảng Trị du ký(21-02-2019)

Quảng Trị du ký(21-02-2019)

Thứ ba, 19/02/2019 - 11:18

Phụ nữ và cuộc sống(19-02-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(19-02-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội