Chuyên mục phát thanh

Chủ nhật, 14/04/2019 - 07:27

Bàn tròn QRTV(14-04-2019)

Bàn tròn QRTV(14-04-2019)

Thứ bảy, 13/04/2019 - 15:12

Thanh niên Quảng Trị (13-4-2019)

Thanh niên Quảng Trị (13-4-2019)

Thứ năm, 11/04/2019 - 16:45

Quảng Trị du ký(11-04-2019)

Quảng Trị du ký(11-04-2019)

Thứ năm, 11/04/2019 - 16:41

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(11-04-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(11-04-2019)

Thứ ba, 09/04/2019 - 18:08

Phụ nữ và cuộc sống(09-04-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(09-04-2019)

Thứ hai, 08/04/2019 - 12:17

Cuộc sống muôn màu (08-4-2019)

Cuộc sống muôn màu (08-4-2019)

Chủ nhật, 07/04/2019 - 11:39

Bàn tròn QRTV (07-4-2019)

Bàn tròn QRTV (07-4-2019)

Thứ bảy, 06/04/2019 - 11:31

Trang thanh niên(06-04-2019)

Trang thanh niên(06-04-2019)

Thứ năm, 04/04/2019 - 14:04

Quảng Trị du ký(04-04-2019)

Quảng Trị du ký(04-04-2019)

Thứ năm, 04/04/2019 - 14:02

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(04-04-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(04-04-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội