Chuyên mục phát thanh

Thứ ba, 12/02/2019 - 10:41

Phụ nữ và cuộc sống(12-02-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(12-02-2019)

Thứ hai, 11/02/2019 - 10:04

Cuộc sống muôn màu (11-2-2019)

Cuộc sống muôn màu (11-2-2019)

Chủ nhật, 10/02/2019 - 17:01

Bàn tròn QRTV (10-2-2019)

Bàn tròn QRTV (10-2-2019)

Thứ bảy, 09/02/2019 - 17:25

Trang thanh niên(09-02-2019)

Trang thanh niên(09-02-2019)

Thứ năm, 07/02/2019 - 09:36

Quảng trị du kí (7-2-2019)

Quảng trị du kí (7-2-2019)

Thứ năm, 07/02/2019 - 09:35

Cùng nông dân bàn cách làm giàu (07-02-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu (07-02-2019)

Chủ nhật, 03/02/2019 - 11:31

Bàn tròn QRTV(03-02-2019)

Bàn tròn QRTV(03-02-2019)

Thứ bảy, 02/02/2019 - 06:01

Trang thanh niên(02-02-2019)

Trang thanh niên(02-02-2019)

Thứ năm, 31/01/2019 - 17:01

Quảng Trị du ký(31-01-2019)

Quảng Trị du ký(31-01-2019)

Thứ năm, 31/01/2019 - 16:59

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(31-01-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(31-01-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội