Chuyên mục phát thanh

Thứ ba, 11/06/2019 - 11:22

Phụ nữ và cuộc sống(11-06-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(11-06-2019)

Thứ hai, 10/06/2019 - 15:52

Cuộc sống muôn màu (10-6-2019)

Cuộc sống muôn màu (10-6-2019)

Chủ nhật, 09/06/2019 - 10:39

Bàn tròn QRTV(09-09-2019)

Bàn tròn QRTV(09-09-2019)

Thứ bảy, 08/06/2019 - 11:56

Thanh niên Quảng Trị (08-6-2019)

Thanh niên Quảng Trị (08-6-2019)

Thứ năm, 06/06/2019 - 10:41

Quảng Trị du ký(06-06-2019)

Quảng Trị du ký(06-06-2019)

Thứ năm, 06/06/2019 - 10:39

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(06-06-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(06-06-2019)

Thứ ba, 04/06/2019 - 10:19

Phụ nữ và cuộc sống(04-06-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(04-06-2019)

Thứ hai, 03/06/2019 - 16:05

Cuộc sống muôn màu (03-6-2019)

Cuộc sống muôn màu (03-6-2019)

Chủ nhật, 02/06/2019 - 12:03

Bàn tròn QRTV (02-6-2019)

Bàn tròn QRTV (02-6-2019)

Thứ bảy, 01/06/2019 - 10:32

Trang thanh niên(01-06-2019)

Trang thanh niên(01-06-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội