Chuyên mục phát thanh

Chủ nhật, 26/05/2019 - 11:50

Bàn tròn QRTV (26-5-2019)

Bàn tròn QRTV (26-5-2019)

Thứ ba, 21/05/2019 - 17:46

Phụ nữ và cuộc sống(21-05-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(21-05-2019)

Thứ hai, 20/05/2019 - 11:42

Cuộc sống muôn màu (20-5-2019)

Cuộc sống muôn màu (20-5-2019)

Chủ nhật, 19/05/2019 - 10:27

Bàn tròn QRTV (19-5-2019)

Bàn tròn QRTV (19-5-2019)

Thứ bảy, 18/05/2019 - 11:22

Trang Thanh niên(18-05-2019)

Trang Thanh niên(18-05-2019)

Thứ năm, 16/05/2019 - 11:54

Quảng Trị du kí(16-05-2019)

Quảng Trị du kí(16-05-2019)

Thứ ba, 14/05/2019 - 17:52

Phụ nữ và cuộc sống (14-5-2019)

Phụ nữ và cuộc sống (14-5-2019)

Thứ hai, 13/05/2019 - 11:48

Cuộc sống muôn màu (13-5-2019)

Cuộc sống muôn màu (13-5-2019)

Chủ nhật, 12/05/2019 - 10:18

Bàn tròn QRTV (12-05-2019)

Bàn tròn QRTV (12-05-2019)

Thứ bảy, 11/05/2019 - 09:43

Trang thanh niên(11-05-2019)

Trang thanh niên(11-05-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội