Chuyên mục phát thanh

Thứ năm, 02/05/2019 - 11:22

Quảng Trị du ký(02-05-2019)

Quảng Trị du ký(02-05-2019)

Thứ năm, 02/05/2019 - 11:21

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(02-05-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(02-05-2019)

Thứ ba, 30/04/2019 - 11:28

Phụ nữ và cuộc sống(30-04-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(30-04-2019)

Thứ hai, 29/04/2019 - 11:50

Cuộc sống muôn màu (29-4-2019)

Cuộc sống muôn màu (29-4-2019)

Thứ bảy, 27/04/2019 - 18:14

Bàn tròn QRTV(28-04-2019)

Bàn tròn QRTV(28-04-2019)

Thứ bảy, 27/04/2019 - 12:39

Thanh niên Quảng Trị (27-4-2019)

Thanh niên Quảng Trị (27-4-2019)

Thứ năm, 25/04/2019 - 11:30

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(25-04-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(25-04-2019)

Thứ năm, 25/04/2019 - 11:27

Quảng Trị du ký(25-04-2019)

Quảng Trị du ký(25-04-2019)

Thứ ba, 23/04/2019 - 11:45

Phụ nữ và cuộc sống(23-04-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(23-04-2019)

Thứ hai, 22/04/2019 - 12:14

Cuộc sống muôn màu (22-4-2019)

Cuộc sống muôn màu (22-4-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội