Chuyên mục phát thanh

Thứ bảy, 20/04/2019 - 11:14

Trang thanh niên(20-04-2019)

Trang thanh niên(20-04-2019)

Thứ năm, 18/04/2019 - 18:45

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(18-04-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(18-04-2019)

Thứ năm, 18/04/2019 - 11:25

Quảng Trị du ký(18-04-2019)

Quảng Trị du ký(18-04-2019)

Thứ ba, 16/04/2019 - 18:52

Phụ nữ và cuộc sống(16-04-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(16-04-2019)

Thứ hai, 15/04/2019 - 12:01

Cuộc sống muôn màu (15-4-2019)

Cuộc sống muôn màu (15-4-2019)

Chủ nhật, 14/04/2019 - 07:27

Bàn tròn QRTV(14-04-2019)

Bàn tròn QRTV(14-04-2019)

Thứ bảy, 13/04/2019 - 15:12

Thanh niên Quảng Trị (13-4-2019)

Thanh niên Quảng Trị (13-4-2019)

Thứ năm, 11/04/2019 - 16:45

Quảng Trị du ký(11-04-2019)

Quảng Trị du ký(11-04-2019)

Thứ năm, 11/04/2019 - 16:41

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(11-04-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(11-04-2019)

Thứ ba, 09/04/2019 - 18:08

Phụ nữ và cuộc sống(09-04-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(09-04-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội