Chuyên mục phát thanh

Thứ năm, 28/03/2019 - 11:53

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(28-03-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(28-03-2019)

Thứ năm, 28/03/2019 - 11:49

Quảng Trị du ký(28-03-2019)

Quảng Trị du ký(28-03-2019)

Thứ ba, 26/03/2019 - 14:45

Phụ nữ và cuộc sống (26-3-2019)

Phụ nữ và cuộc sống (26-3-2019)

Thứ ba, 26/03/2019 - 08:14

Cuộc sống muôn màu(25-03-2019)

Cuộc sống muôn màu(25-03-2019)

Chủ nhật, 24/03/2019 - 11:41

Bàn tròn QRTV (24-3-2019)

Bàn tròn QRTV (24-3-2019)

Thứ bảy, 23/03/2019 - 17:57

Trang thanh niên(23-03-2019)

Trang thanh niên(23-03-2019)

Thứ năm, 21/03/2019 - 17:45

Tạp chí dân tộc và miền núi(21-03-2019)

Tạp chí dân tộc và miền núi(21-03-2019)

Thứ năm, 21/03/2019 - 17:41

Pháp luật và đời sống(21-03-2019)

Pháp luật và đời sống(21-03-2019)

Thứ năm, 21/03/2019 - 12:02

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(21-03-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(21-03-2019)

Thứ năm, 21/03/2019 - 11:57

Quảng Trị du kí(21-03-2019)

Quảng Trị du kí(21-03-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội