Chuyên mục phát thanh

Thứ sáu, 25/11/2016 - 12:48

Biển đảo quê hương (13-11-2016)

Biển đảo quê hương (13-11-2016)

Thứ sáu, 25/11/2016 - 11:25

Thanh niên Quảng Trị (12-11-2016)

Thanh niên Quảng Trị (12-11-2016)

Thứ ba, 22/11/2016 - 14:38

Cùng nhà nông làm giàu (10-11-2016)

Cùng nhà nông làm giàu (10-11-2016)

Thứ ba, 22/11/2016 - 14:14

Phụ nữ và cuộc sống (08-11-2016)

Phụ nữ và cuộc sống (08-11-2016)

Thứ ba, 22/11/2016 - 14:02

Cuộc sống muôn màu (07-11-2016)

Cuộc sống muôn màu (07-11-2016)

Thứ sáu, 11/11/2016 - 11:28

Biển đảo quê hương (06-11-2016)

Biển đảo quê hương (06-11-2016)

Thứ sáu, 11/11/2016 - 10:57

Thanh niên Quảng Trị (05-11-2016)

Thanh niên Quảng Trị (05-11-2016)

Thứ sáu, 11/11/2016 - 09:48

Nhà nông làm giàu (03-11-2016)

Nhà nông làm giàu (03-11-2016)

Thứ hai, 07/11/2016 - 06:52

Phụ nữ và cuộc sống (01-11-2016)

Phụ nữ và cuộc sống (01-11-2016)

Thứ ba, 11/10/2016 - 15:42

Phụ nữ và cuộc sống (11-10-2016)

Phụ nữ và cuộc sống (11-10-2016)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội