Chuyên mục phát thanh

Thứ ba, 19/03/2019 - 11:09

Phụ nữ và cuộc sống(19-03-2019)

Phụ nữ và cuộc sống(19-03-2019)

Thứ hai, 18/03/2019 - 11:37

Cuộc sống muôn màu (18-3-2019)

Cuộc sống muôn màu (18-3-2019)

Chủ nhật, 17/03/2019 - 10:08

Bàn tròn QRTV (17-3-2019)

Bàn tròn QRTV (17-3-2019)

Thứ bảy, 16/03/2019 - 18:07

Tạp chí dân tộc - Tổ tự quản đan lát(16-03-2019)

Tạp chí dân tộc - Tổ tự quản đan lát(16-03-2019)

Thứ bảy, 16/03/2019 - 10:54

Trang thanh niên(16-03-2019)

Trang thanh niên(16-03-2019)

Thứ bảy, 16/03/2019 - 10:52

Tiếng dân tộc(16-03-2019)

Tiếng dân tộc(16-03-2019)

Thứ năm, 14/03/2019 - 11:32

Quảng Trị du ký(14-03-2019)

Quảng Trị du ký(14-03-2019)

Thứ năm, 14/03/2019 - 11:24

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(14-03-2019)

Cùng nông dân bàn cách làm giàu(14-03-2019)

Thứ ba, 12/03/2019 - 11:48

Phụ nữ và cuộc sống (12-03-2019)

Phụ nữ và cuộc sống (12-03-2019)

Thứ hai, 11/03/2019 - 11:48

Cuộc sống muôn màu (11-3-2019)

Cuộc sống muôn màu (11-3-2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội