Tin tức

Tỉnh ủy Quảng Trị triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2018

Thứ hai, 15/01/2018 - 21:03

Ngày 15/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; sơ kết việc ký cam kết thực hiện trách nhiệm của BTV và người đứng đầu cấp ủy các huyện, thị, Thành ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017, tổ chức ký cam kết năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017
 
Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 của BTV Tỉnh ủy đã nêu bật những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; công tác nội chính; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Nét mới trong chỉ đạo công tác xây dựng Đảng năm 2017 là BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ then chốt là công tác cán bộ, chọn chủ đề năm 2017 là “Năm công tác cán bộ”. Trên cơ sở chọn đúng và trúng chủ đề năm, BTV Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cán bộ. BTV Tỉnh ủy cũng đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của BTV và đồng chí Bí thư của 10 huyện, thị, Thành ủy với BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lần đầu tiên, BTV chỉ đạo không cam kết các nội dung chung chung mà định hướng cụ thể những vấn đề nổi lên của Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung giải quyết bằng cam kết trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Qua giám sát của BTV Tỉnh ủy cho thấy, kết quả đạt được rõ nhất là chuyển biến về mặt nhận thức trong việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt hơn, hiệu quả công tác được nâng lên. Việc xác định rõ ràng, cụ thể các nội dung cam kết với BTV Tỉnh ủy là “chìa khóa” để các địa phương chọn việc, chọn điểm, tạo điểm nhấn, sức bật mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 47 về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. BTV Tỉnh ủy cũng đã chủ động ban hành và chỉ đạo thực hiện một số Đề án, Quy định về công tác xây dựng Đảng, làm cơ sở, căn cứ để chỉ đạo giải quyết khâu khó.

Trong năm 2018, trên tinh thần tập trung lãnh đạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, BTV Tỉnh ủy chọn chủ đề năm là “Năm doanh nghiệp” với trọng tâm là thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng tổ chức Đảng; tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Xác định công tác xây dựng Đảng là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, trong năm 2018, mỗi cấp ủy tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và kiên trì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng khâu đột phá để làm chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo sơ kết 1 năm việc ký cam kết thực hiện trách nhiệm của BTV và người đứng đầu cấp ủy các huyện, thị, Thành ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017. Đây là chủ trương mới, lần đầu tiên được triển khai tại Đảng bộ tỉnh, là bước cụ thể hóa về công tác cán bộ theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng, thiết thực để thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII “về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu”.
 
 Qua một năm thực hiện cho thấy, việc ký cam kết trách nhiệm đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của BTV cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; khơi dậy tính chủ động, chịu trách nhiệm của người đứng đầu, tạo được sự lan tỏa đến cấp dưới và toàn hệ thống chính trị. Việc thực hiện các nội dung cam kết được BTV các huyện, thị, thành ủy triển khai toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các huyện đều đạt và vượt KH, một số chỉ tiêu các năm trước chưa tốt, chưa vững chắc thì năm nay đã có chuyển biến tốt hơn. Nét mới ở một số huyện như: Cam Lộ, Hải Lăng, Triệu Phong trong phát triển kinh tế - xã hội đó là đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, chọn được mô hình sản xuất có giá trị kinh tế gắn với liên kết để tạo ra chuỗi giá trị, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế ở vùng biển, gò đồi, vùng cát, xác định các loại cây con chủ lực ở địa phương. Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị chủ động làm việc với một số tỉnh thành bạn để tranh thủ sự quan tâm về nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị,...

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về những kết quả đạt được trong năm qua trong lĩnh vực xây dựng đảng; nhấn mạnh và bổ sung thêm những điểm mới, điểm sáng của công tác xây dựng Đảng tại cơ sở trên một số lĩnh vực như ban hành quy chế, bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết tại các sở, ngành, địa phương,....Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đã nêu rõ thực tế tại địa phương, chỉ ra những vướng mắc còn tồn tại. Qua đó, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác đánh giá cán bộ, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với trách nhiệm của địa phương; nhiều ý kiến đề nghị cần có chương trình cụ thể về công tác cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng. Các đại biểu đến từ các ban Đảng Tỉnh ủy cũng đã dành thời gian để giải trình, trả lời kiến nghị từ cơ sở; qua đó trao đổi, phân tích các nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Đồng chí cho rằng: thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng chính là làm cho Đảng mạnh lên, để lãnh đạo việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu xuyên suốt là phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong năm qua đã có nhiều điểm mới, nhất là chọn đúng và chọn trúng chủ đề “Năm công tác cán bộ”, bước đầu đã mang lại hiệu quả. Đặc biệt, Quảng Trị đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch về “Diễn đàn phát huy vai trò của chi bộ trong công tác quản lý, giáo dục Đảng viên, chống các biểu hiện chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Một điểm nhấn quan trọng khác đó chính là việc chuẩn bị tốt những tiền đề cho việc chọn chủ năm 2018 là “Năm doanh nghiệp” thông qua các nhóm giải pháp trọng tâm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa được trong công tác cán bộ, đó là ở một số nơi đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm với nhiệm vụ mới, nhưng Đảng bộ chưa kiên quyết loại ra, chính vì vậy cơ quan, tổ chức chưa có cơ hội tiếp cận với những người thực sự có năng lực. Đồng chí đề nghị cần nghiêm túc xem xét thấu đáo, quyết liệt về vấn đề này, đồng thời rà soát lại chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; cần nhìn nhận lại trách nhiệm của người phát ngôn trong công tác xây dựng Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách; nhiều cán bộ còn thiếu kỹ năng quản trị nhân sự, đôi lúc còn thiếu sự mạnh dạn, nhiều người còn mang tính né tránh khi đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị:  Đối với công tác Tuyên giáo, cần tập trung vào những việc khó, chủ động nắm chắc dư luận xã hội để làm tham mưu cho Thường trực xử lý, có kế hoạch để chống lại những âm mưu diễn biến hòa bình; chú trọng đến công tác thông tin, thực hiện tốt vai trò của người phát ngôn, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh đưa những hình ảnh đẹp về Quảng Trị lên các mặt báo.

Về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: cần chủ động xây dựng Đề án về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025; cùng với đó xây dựng các đề án về sáp nhập đội ngũ cán bộ tại các cơ quan,..Công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện một cách kiên quyết; đồng thời thực hiện giám sát mở rộng để phát hiện, ngăn chặn, xử lý những sai phạm. Về công tác dân vận, phải xác định gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để thực hiện công tác vận động nhân dân.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm năm 2018. Năm nay, ngoài đối tượng là người đứng đầu cấp ủy các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, việc ký cam kết trách nhiệm được mở rộng thêm đối tượng là các sở, ban, ngành, các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Với 61 địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia, những nội dung được ký cam kết trong năm 2018 là những nội dung trọng tâm, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, của cơ quan đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018. Đối với các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, ngoài bản cam kết của BTV và người đứng đầu cấp ủy, BTV Tỉnh ủy giao thêm từ 2 đến 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Đối với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các nội dung cam kết tập trung vào các công việc trọng tâm của năm 2018 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương khóa XII, nhất là thực hiện Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đối với sở, ban ngành cấp tỉnh, nội dung cam kết lần này thực hiện nghiêm túc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cấp có thẩm quyền quy định. BTV Tỉnh ủy và UBND tỉnh còn chọn một số nội dung trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện gắn với chủ đề “Năm doanh nghiệp”. Việc thực hiện tốt các nội dung cam kết sẽ tạo động lực và sức lan tỏa trong quá trình thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.

Hội nghị cũng đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 19 tập thể và 28 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Mai Trang - Thanh Châu

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội