Tin tức

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ đã góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyện hóa” trong nội bộ

Thứ tư, 07/02/2018 - 08:09

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Tỉnh ủy Quảng Trị đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Một trong những biện pháp thực hiện là gắn vai trò, trách nhiệm của đảng viên, của cấp ủy bộ đảng trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để phát huy trí tuệ và dân chủ hóa trong sinh hoạt Đảng, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW vào sinh hoạt chi bộ một cách thiết thực và có hiệu quả, ngày 22/3/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành kế hoạch số 47-KH/TU, về tổ chức diễn đàn với chủ đề: “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ”. Diễn đàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và tự liên hệ, hướng đến chi bộ thống nhất đề ra các giải pháp thực hiện nhằm tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, góp phần phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Sau hơn 3 tháng triển khai làm điểm đến nhân rộng Diễn đàn chi bộ (từ tháng 5-8/2017), thấy rằng các ý kiến đảng viên thảo luận, tự liên hệ với 27 biểu hiện rất sát với tình hình trong mỗi chi bộ. Tuy ở những mức độ khác nhau, các chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh còn có những biểu hiện đó là: Nhận thức về việc học tập lý luận chính trị chưa cao nên còn ngại  nghiên cứu, bồi dưỡng lý luận chính trị; trong học tập nghị quyết của Đảng còn nói chuyện riêng, viết thu hoạch sao chép bài nhau; trong thực hiện tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, lấy lòng nhau, phê bình sợ mất phiếu, sợ định kiến; thảo luận thì xuôi chiều. Có số đảng viên thiếu sự tiến thủ, nhất là đảng viên trẻ; có trường hợp tránh việc nặng, chọn việc nhẹ; biểu hiện bàng quang, thờ ơ trước các sự việc bức xúc; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Trong hội nghị, họp bàn thì không nói, nhưng ra ngoài nói với quần chúng; một số đảng viên thiếu gương mẫu trong cuộc sống, còn rượu chè, bài bạc, mê tín dị đoan, vi phạm chính sách dân số....
 
Tại các Diễn đàn chi bộ, đảng viên đã phân tích làm rõ nguyên nhân của những biểu hiện, đó là do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Do bản thân một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện và học tập, để chủ nghĩa cá nhân phát triển, chi phối, làm xói mòn bản chất tốt đẹp của người đảng viên cộng sản. Có một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, chỉ lo vun vén cá nhân; nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ; tinh thần tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc, thiếu tính xây dựng, giúp đỡ nhau; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, né tránh, xuôi chiều. Một số TCCS đảng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên bị buông lỏng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng chưa được chấp hành nghiêm túc…
 
Từ kết quả thảo luận, liên hệ tại Diễn đản chi bộ, cấp ủy chi bộ xem xét, xây dựng  kế hoạch khắc phục, sửa chữa trên 2 nhóm: nhóm đối với đảng viên và nhóm đối với chi bộ: Đối với cán bộ, đảng viên: Không ngừng cập nhật lý luận chính trị cho bản thân; luôn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động, mơ hồ, mất cảnh giác. Tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tính chiến đấu trong Đảng; xây dựng bản lĩnh chính trị và tự rèn luyện đạo đức, lối sống, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng “diến biến hòa bình”. Nâng cao ý thức tự bồi dưỡng, rèn luyện mình về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm điều lệ, quy định của Đảng; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, nghiêm túc tự giác “tự soi”, “tự sửa”, thẳng thắn đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. Phải luôn tích cực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm, tự mình và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước…
 
Đối với chi bộ: Tăng cường hơn nữa tính hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong chi bộ và địa bàn dân cư để kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên; chăm lo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm để ngăn ngừa sự suy thoái…
 
Đến nay, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Diễn đàn Diễn đàn chi bộ theo Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong hành động của mỗi cá nhân đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, cụ thể là: Cá nhân mỗi đảng viên thay đổi rõ nét về tinh thần, thái độ tham gia học tập lý luận chính trị, các Nghị quyết của Đảng được nâng lên, tham gia tích cực, đầy đủ hơn; chủ động tham gia phát biểu ý kiến tại các cuộc họp; việc chấp hành thời gian làm việc, thái độ, trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn; cán bộ, đảng viên ý thức gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân cao hơn, sâu sát với phong trào, hoạt động, có trách nhiệm hơn trong tham gia các phong trào của địa phương…
 
Cấp ủy các chi bộ đã nhìn nhận lại sự lãnh đạo, quản lý của chi bộ, từ đó triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra để giáo dục, quản lý đảng viên tốt hơn nhằm phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có hiệu quả. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy đã tổ chức nhiều buổi đối thoại với nhân dân để lắng nghe, đồng thời giải quyết các bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nghiêm túc trong đánh giá chất lượng của chi bộ mình, bước đầu khắc phục được “bệnh thành tích”…
 
Phát huy vai trò của chi bộ, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, thông qua sinh hoạt chi bộ bằng hình thức “Diễn đàn chi bộ” là cách làm mới, sáng tạo trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Tổ chức Diễn đàn chi bộ theo kế hoạch số 47-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị là biện pháp thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, nhằm không ngừng nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trên mọi lĩnh vực công tác ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị ./.

Từ Quang Hóa
                                                                                   

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội