Tin tức

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thứ sáu, 08/06/2018 - 10:01

Sáng nay (8/6), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948 -2018) và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng các đồng chí trong BTVTU, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Tuyên dương 20 tập thể và 56 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Mai Thức, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại lễ kỷ niệm khẳng định ý nghĩa to lớn, giá trị sâu sắc của Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong suốt 70 năm qua. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.
20 tập thể và 56 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 -2018 đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đây là những bông hoa tươi thắm, là những nhân tố tạo sức lan tỏa rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Trị và thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định: những phong trào thi đua yêu nước đã tạo ra tổng lực mới để Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả mọi lĩnh vực. Lần đầu tiêu sau nhiều nỗ lực cố gắng tỉnh Quảng Trị đã đạt và vượt 22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể nhân dân cùng ra sức thực hiện chủ đề phong trào thi đua năm 2018 “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế bền vững; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII. Tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh trạn cấp tỉnh (PCI), tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua.
 
Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Phong trào thi đua phải tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về chất và phải thực sự thiết thực. Làm thế nào để tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” trở thành ý chí, quyết tâm, tình cảm và hành động của tất cả mọi người, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tạo động lực tinh thần, vật chất mới cho công cuộc xây dựng quê hương, thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ trung bình của cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội.
 
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí kêu gọi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần thi đua ái quốc, hăng hái thi đua, tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, quyết tâm xây dựng tỉnh ta đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.
 
Đáp lại lời kêu gọi đó, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, UVBTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc đến những người lao động trong các thành phần kinh tế; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; giao cấp công nhân, nông dân, đội ngũ tri thức, văn nghệ sỹ, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, các tầng lớp trong toàn tỉnh.

Nguyễn Loan – Minh Dương
 
 
 


Nguyễn Loan – Minh Dương

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội